/ CBL investiciniai fondai / CBL Baltic Sea Equity Fund

  CBL Baltic Sea Equity Fund


  Duomenys: 18.07.2019.
  Bazinė valiuta: EUR
  Vertė:   41.85
  Kainos pokytis: -1.16%
  Fondo aktyvai: 3 162 903 EUR
  ISIN kodas: LV0000400794

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  8.08% -3.73% 2.25% -6.21% -4.53% 1.78% 2.5%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, esant subalansuotai fondo struktūrai ir fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.