/ CBL investiciniai fondai / CBL Baltic Sea Equity Fund

  CBL Baltic Sea Equity Fund


  Duomenys: 14.11.2019.
  Bazinė valiuta: EUR
  Vertė:   43.42
  Kainos pokytis: -0.09%
  Fondo aktyvai: 2 922 642 EUR
  ISIN kodas: LV0000400794

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  12.14% 10.91% 5.7% 4.88% -3.37% 3.05% 2.69%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, esant subalansuotai fondo struktūrai ir fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.