/ CBL investiciniai fondai / CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)

  CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)


  Duomenys: 16.09.2019.
  Bazinė valiuta: EUR
  Vertė: 19.10
  Kainos pokytis: 0.05%
  Fondo aktyvai: 33 002 931 EUR
  ISIN kodas: LV0000400174

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  6.05% 2.14% 3.69% 5.06% 1.2% 2.38% 4.16%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinius ir įmonių skolos vertybinius popierius bei įmonių akcijas.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.