/ CBL investiciniai fondai / CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD

  CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD


  Duomenys: 14.11.2019.
  Bazinė valiuta: USD
  Vertė: 26.48
  Kainos pokytis: 0.08%
  Fondo aktyvai: 33 518 541 USD
  ISIN kodas: LV0000400125

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  9.38% 1.69% 4.79% 9.11% 4.41% 5.3% 6.01%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, esant subalansuotai fondo struktūrai ir fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.