/ CBL ieguldījumu fondi / CBL Akciju Fondi / CBL Baltic Sea Equity Fund

CBL Baltic Sea Equity Fund

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Fonda raksturojums

 • Diversificēts Baltijas jūras reģiona uzņēmumu akciju portfelis
 • Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no akciju cenu kāpuma un dividendēm
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi reģionā
 • Komandas stratēģiskais (top-down) viedoklis par tirgiem un nozarēm apvienojumā ar atsevišķu uzņēmumu akciju (bottom-up) atlasi

Dokumenti

Fonda ikmēneša pārskats
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Riska un ienesīguma profils

1234567
Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Dati uz: 22.08.2019.
Valūta: EUR
Vērtība: 40.17
Vērtības izmaiņas: 0.15%
Fonda aktīvi: 2 995 354 EUR
ISIN kods: LV0000400794

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi Kopš darbības uzsākšanas
3.74% -3.58% -3.3% -8.66% -6.04% 0.02% 2.2%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums*: 24/08/2004
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 2.0% gadā
 • Pirkšanas komisija: Līdz 2.5%
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
 • ISIN: kods: LV0000400794
 • Bloomberg kods: CITBSEF LR

 


* Dati par laika periodu līdz 2013. gada 20. novembrim ir attiecināmi uz „Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008), kura aktīvi tika pilnībā pārvesti uz jaunizveidoto „CBL Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) ar identisku ieguldījumu stratēģiju.

Pieredzējusi pārvaldnieku komanda, kuras sniegumu ir augsti novērtējušas starptautiskās fondu novērtēšanas kompānijas.

2015. gadā Citywire atzina CBL Baltijas jūras akciju fonda pārvaldnieci Kristiānu Janvari par otro veiksmīgāko fondu pārvaldnieci Austrumeiropas reģionā. Savukārt, CBL Krievijas akciju fonds ir saņēmis Lipper apbalvojumu kā Eiropas labākais Krievijas akciju fonds 2013. gadā un kopš dibināšanas ir ierindojies starp labākajiem fondiem savā Morningstar kategorijā.


Igors Lahtadirs, CFA
Igors Lahtadirs, CFA (Fondu pārvaldnieks, 5 gadu pieredze uzņēmumā, 10 gadu pieredze finanšu nozarē, bakalaura grāds ekonomikā)
Igors Lahtadirs kā CBL Asset Management fondu pārvaldnieks ir atbildīgs par CBL Asset Management akciju fondu pārvaldīšanu.
Igors pievienojās uzņēmuma akciju pārvaldīšanas komandai 2011. gadā, un kopš 2013. gada ir bijis CBL Asset Management akciju fondu investīciju komitejas loceklis. Igoram ir bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā no Rīgas Ekonomikas augstskolas, kā arī viņš ir ieguvis CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikāciju un nokārtojis pirmā līmeņa eksāmenu CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) sertifikācijas iegūšanai.
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats

Fonda pamatdokumenti

Fonda prospekts
Fonda nolikums
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Uzņēmuma paziņojums, 20.11.2013.

Finanšu pārskati

2019. pusgada pārskats
2018. gada pārskats
2018. pusgada pārskats
2017. gada pārskats
2016. gada pārskats
2016. pusgada pārskats
2015. gada pārskats
2015. pusgada pārskats
2014. gada pārskats
2014. pusgada pārskats
2013. gada pārskats

 


2013. gada 20. novembrī tika veikta “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) pārrobežu apvienošana ar IPAS „Citadele Asset Management” izveidoto atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794). Pēc pievienošanas ieguldījumu fonds “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) ir beidzis savu darbību.

Ar ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/lv/investment-funds/bjaf