/ CBL ieguldījumu fondi / Kā kļūt par fonda ieguldītāju

Kā kļūt par fonda ieguldītāju

Lai iegadātos fondu ieguldījumu apliecības, ieguldītājam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam*.

Kļūt par CBL fondu ieguldītāju iespējams:

  • Iesniedzot Rīkojuma formu ieguldījumu apliecību iegādei Citadele bankas internetbankā; tās galvenajā birojā, filiālēs vai klientu apkalpošanas centros**
  • Iesniedzot attiecīgajā bankā noteikto rīkojuma formu finanšu instrumentu iegādei, ja vēlaties iegādāties apliecības ar citas turētājbankas* starpniecību
  • Izmantojot dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu daudzumu Ieguldījumu apliecību. Minimālā iegādes summa ir 1 (vienas) Ieguldījumu apliecības cena.

Rīkojuma Formas:

Akciju un Obligāciju Fondi
Akciju un Obligāciju Fondi (atpakaļpirkšanai)
Stratēģisko alokāciju Fondi
Stratēģisko alokāciju Fondi (atpakaļpirkšanai)

 


* Finanšu instrumentu kontam jābūt atvērtam pie kāda no Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) dalībniekiem, vai arī pie Kontu turētāja, kurš izmantojot starpbanku vai centrālo depozitāriju korespondetattiecības var nodrošināt finanšu instrumentu norēķinus un glabāšanu LCD. Finanšu instrumentu konta atvēršana Citadele Bankā.
** www.citadele.lv/lv/filiales-un-bankomati