/ CBL ieguldījumu fondi / Finanšu tirgus apskati / CBL AM investīciju stratēģija. Apskats un perspektīvas. 2017. gada jūlijs

CBL AM investīciju stratēģija. Apskats un perspektīvas. 2017. gada jūlijs

Šajā apskatā:

Finanšu tirgus sniegums

 • Tirgos līdz šim pieturējies riskam izteikti labvēlīgs noskaņojums.
 • No lielajiem tirgus segmentiem vājus rezultātus demonstrējušas tikai augstas kvalitātes eiro denominētas obligācijas, piemēram, Vācijas valdības vērtspapīri.

Globālā ekonomika

 • Rietumu pasaule joprojām «ekonomikas izrāviena» stadijā.
 • Pozitīvie datu pārsteigumi koncentrējas šaipus Atlantijas okeānam.
 • ASV datu plūsma nedaudz zaudējusi neseno dinamiku, bet turpina solīt IKP paātrinājumu.
 • Centrālās bankas sāk lūkoties vienā – mazāk veicinošas politikas virzienā. ECB vairs nespēj atklāti ignorēt reģiona labos ekonomikas rādījumus.

Finanšu tirgus tendences

 • Naftas tirgū būtiskus tālākus cenu kritumus negaidām, drīzāk «nemierīgu konsolidāciju» līmeņos ap 50 USD/bbl.
 • Mūsuprāt, kvalitatīvam un paliekošajam EUR/USD izrāvienam augšup pietrūkst likmju atbalsta.
 • Riska aktīvi šķiet nesagraujami, pircēju rinda - bezgalīga.
 • Globālais makro fons ir tik labvēlīgs, ka nozīmīgas korekcijas scenārijus grūti iedomāties.
 • Tomēr novērtējumi ir kļuvuši pārāk «prasīgi», tālāka kāpuma potenciāls kļūst šaubīgs.

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 

07  04 

Jūlijs