/ CBL ieguldījumu fondi / Finanšu tirgus apskati / CBL AM investīciju stratēģija. Apskats un perspektīvas. 2018. gada oktobris

CBL AM investīciju stratēģija. Apskats un perspektīvas. 2018. gada oktobris

Šajā apskatā:

Apskatā mēs, kā ierasts, analizējam pasaules ekonomikas un finanšu tirgu aktuālās tendences, riskus un iespējas, kā arī cenšamies apzināt to attīstību pārskatāmā nākotnē.

Šoreiz:
Turpinām pētīt un skaitļot tirdzniecības nesaskaņu potenciālo negatīvo ietekmi uz pasaules ekonomiku, un joprojām secinām, ka tā nebūs graujoša. Globālais makro pulss palēninās, ekonomisti turpina pārskatīt uz leju prognozes, taču gan atsevišķās valstīs vai reģionos, gan pasaulē kopumā pārskatāmā nākotnē tiek prognozēti visnotaļ cienījami izaugsmes tempi.

Notiekošā «kaskādes korekcija» akcijās mūs neizbrīna, ņemot vērā šaubu un aizdomu pilno tirgus noskaņojumu. Korekcijas pamatā, mūsuprāt, ir izmaiņas tirgus sentimentā, nevis būtiski notikumi vai atklājumu makro frontē. Cenu krituma rezultātā atsevišķi akciju tirgi strauji ir kļuvuši neatvairāmi lēti no vēsturiskā viedokļa.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 

10  07  05  02 

Oktobris