/ Dzīvības apdrošināšana

  Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

  CBL Life (AAS „CBL Life”) ir Citadeles grupas uzņēmuma CBL Asset Management meitas sabiedrība, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus ar līdzekļu uzkrāšanu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

  Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana ir ilgtermiņa uzkrājums ar iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, kā arī pievienot dzīvības un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

  Ieguvumi veicot iemaksas saskaņā ar Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu:

  • Iespēja veidot uzkrājumu dažādiem mērķiem
  • Iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23%*
  • Iespēja apdrošināt dzīvību un/vai nelaimes gadījumus
  • Iespēja norādīt uzkrājuma saņēmēju
  • Brīvs iemaksu apmērs un regularitāte
  • Uzkrājuma pārraudzība internetbankā
  • Vairāku līguma nosacījumu maiņa bez maksas
  • Uzkrātā kapitāla mantošana

  Uzkrājumu var veidot gan izvēloties kādu no piesardzīgajiem līdzekļu uzkrāšanas veidiem, gan investējot dinamiski sev piemērotākajā CBL Asset Management vai citas sabiedrības pārvaldībā esošajā fondā vai fondos, gan arī kombinēt iespējas, sadalot risku.

   


  * Iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 5 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma.