/ Jaunumi

    Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā

    27.02.2017.

    „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi ikgadējos grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 17. februārī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.