/ Jaunumi

    Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas ieņēmumu sadali

    04.04.2016.

    Ar šo paziņojam, ka 15.04.2016. Latvijas Centrālam depozitārijam tiks pārskaitīti slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas ieņēmumi. Saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem likvidācijas ieņēmumi tiks sadalīti starp Fonda ieguldītajiem, ieskaitot ieguldītāju naudas kontos summu, kura atbilst EUR 182.928588 par vienu Fonda apliecību.

    Ar cieņu,
    “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība