/ Jaunumi

    Paziņojums par izmaiņām prospektos

    19.09.2016.

    Paziņojam, ka 2016. gada 16. septembra valdes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas IPAS "CBL Asset Management" pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos, kas veiktas sakarā ar izmaiņām IPAS "CBL Asset Management" padomes sastāvā.