/ Jaunumi

    Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

    02.11.2016.

    „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos.

    Grozījumi prospektos stājas spēkā 2016. gada 2. novembrī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.