/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis

Pensiju sistēmas 2. līmenis

Uztici savus pensiju līdzekļus profesionāliem kapitāla pārvaldītājiem – IPAS „CBL Asset Management”! Mūsu pārvaldītāju komandai ir liela pieredze un lieliski investīciju rezultāti fondu un pensiju plānu pārvaldīšanā Latvijas un ārvalstu finanšu tirgos. Mēs darām to, ko protam vislabāk – pārvaldām Tavu nākotnes pensiju ilgtermiņā.

CBL Asset Management ieguldījumu plāni

CBL dzīves cikla plāns Millennials
Mērķis: Ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam.

CBL Universālais ieguldījumu plāns
Mērķis: pēc iespējas lielāka aktīvu atdeve ar konservatīvu ieguldījumu politiku - veicot globāla mēroga investīcijas obligācijās, termiņnoguldījumos un citos fiksēta ienesīguma instrumentos.

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns
Mērķis: ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos.

Atceries: jo tuvāk ir pensijas vecums, jo piesardzīgākiem vajadzētu būt ieguldījumiem, piemēram, izvēloties nevis aktīvu, bet konservatīvu ieguldījumu plānu.

Pieteikties 2. pensiju līmenim