Jaunumi | CBL Asset Management http://www.cblam.lv/lv/ Jaunumi. lv <![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 11. aprīlī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Tue, 11 Apr 2017 11:04:00 +0300
<![CDATA[Otro gadu pēc kārtas CBL Asset Management saņem Thomson Reuters Lipper Fund Award]]>

Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper otro gadu pēc kārtas ir atzinusi CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodos. CBL Asset Management pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi attiecīgi 4.2% un 6.0% vidēji gadā.

CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir vairākkārtēji Lipper Fund Awards ieguvēji. Kā minēts, CBL Eastern European Bond Fund saņēma šādu pat balvu pagājušajā gadā par trīs un piecu gadu sniegumu. 2012. gadā CBL Eastern European Bond Fund saņēma Lipper apbalvojumu kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund tika atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Pagājušais gads izvērtās ļoti sekmīgs Austrumeiropas obligāciju tirgiem, lai gan ne bez svārstīguma un izaicinājumiem - gan reģionāla, gan globāla rakstura,” saka Andris Kotāns, viens no Fonda pārvaldniekiem un CBL Asset Management valdes loceklis. “Mūsu piekoptais investīciju process un efektīvais komandas darbs nodrošināja to, ka šos izaicinājumus pārvarējām itin veiksmīgi. Uzkatu, ka tas apliecina, ka nu jau atkārtoti saņemtie Lipper apbalvojumi sakņojas mūsu sistemātiskajā investīciju procesā un gadu laikā uzkrātajās zināšanās par Austrumeiropas tirgiem,” turpina Andris Kotāns.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar rūpīgu risku pārvaldību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Fri, 24 Mar 2017 12:26:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā stājas spēkā 2017. gada 1. martā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Thu, 09 Mar 2017 14:46:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi ikgadējos grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 17. februārī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Mon, 27 Feb 2017 17:09:00 +0200
<![CDATA[Informācija klientiem par IPAS „CBL Asset Management” pakalpojumu cenrāža izmaiņām no 2017. gada 15. februāra]]> Cienījamie klienti!
Sākot ar 2017. gada 15. februāri stāsies spēkā jaunais individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšanas cenrādis. Izmaiņas cenrādī neietekmēs speciāli piemērojamās komisijas un atlaides, ja tās noteiktas līgumā par investīciju portfeļa pārvaldi.

Ar cieņu,
Jūsu “CBL Asset Management” IPAS

]]>
Fri, 30 Dec 2016 12:07:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos.

Grozījumi prospektos stājas spēkā 2016. gada 2. novembrī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Wed, 02 Nov 2016 17:27:00 +0200
<![CDATA[Paziņojums par izmaiņām prospektos]]> Paziņojam, ka 2016. gada 16. septembra valdes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas IPAS "CBL Asset Management" pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos, kas veiktas sakarā ar izmaiņām IPAS "CBL Asset Management" padomes sastāvā.

]]>
Mon, 19 Sep 2016 10:21:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu "CBL Baltic Sea Equity Fund", “CBL Eastern European Bond Fund”, “CBL Eastern European Select Equity Fund”, “CBL Global Emerging Markets Bond Fund”, „CBL Russian Equity Fund” un “CBL Strategic Allocation Funds” prospektos.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2016. gada 19. augustā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Fri, 19 Aug 2016 12:43:00 +0300
<![CDATA[CBL Eastern European Bond Fund atkārtoti atzīts par labāko Austrumeiropas obligāciju fondu]]> Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper ir atzinusi Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu CBL Eastern European Bond Fund – USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodā. CBL Asset Management IPAS pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi, attiecīgi, 5.2% un 20.4% apmērā.

Šis nav pirmais Lipper apbalvojums, ko saņēmuši CBL Asset Management pārvaldītie fondi. CBL Eastern European Bond Fund līdzīgu Lipper apbalvojumu saņēma arī 2012. gadā – kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Esam gandarīti par kārtējo apliecinājumu mūsu pārvaldīto fondu augstajiem novērtējumiem starptautiskā mērogā,” saka CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Uldis Upenieks. “Lipper balvas saņemšana apliecina, ka CBL Asset Management ir reģionāla savas jomas līdere, kuras piedāvātie ieguldījumu pakalpojumi atbilst augstākajiem pasaules kvalitātes standartiem. Panākumu pamatā ir mūsu pārvaldītāju komandas ilggadējā pieredze apvienojumā ar sistemātisku analīzi un sabalansētu risku vadību. Austrumeiropas obligāciju tirgus, lai arī tam piemīt specifiski riski, uz globālo un reģionālo izaicinājumu fona, mūsuprāt, piedāvā pievilcīgas peļņas gūšanas iespējas,” uzskata Uldis Upenieks.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar stingru risku vadību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Mon, 25 Apr 2016 17:19:00 +0300
<![CDATA[Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas ieņēmumu sadali]]> Ar šo paziņojam, ka 15.04.2016. Latvijas Centrālam depozitārijam tiks pārskaitīti slēgtā ieguldījumu fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas ieņēmumi. Saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem likvidācijas ieņēmumi tiks sadalīti starp Fonda ieguldītajiem, ieskaitot ieguldītāju naudas kontos summu, kura atbilst EUR 182.928588 par vienu Fonda apliecību.

Ar cieņu,
“CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

]]>
Mon, 04 Apr 2016 10:40:00 +0300
<![CDATA[Apvienos "CBL Asset Management" IPAS ieguldījumu fondus un emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības]]> Rīga, 11. marts, LETA. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome atļāvusi "CBL Asset Management" IPAS veikt tās pārvaldītā ieguldījumu fonda "CBL Eastern European Fixed Income Funds" apakšfondu "CBL Eastern European Bond Fund - EUR" un "CBL Eastern European Bond Fund - USD" iekšzemes apvienošanu.

Sekojot ieguldījumu fondu nozares labākajai starptautiskajai praksei, "CBL Asset Management" IPAS kā pirmā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Latvijā izveidos ieguldījumu fondu ar ieguldījumu apliecību klasēm atšķirīgās valūtās. Apvienošanas rezultātā tiks nodrošināta efektīvāka ieguldījumu portfeļa pārvalde. Fonda ieguldītājiem nav nepieciešams veikt jebkādas darbības saistībā ar šīm izmaiņām. Būtībā mainīsies tikai esošo ieguldījumu apliecību nosaukumi.

Proti, tiks mainīts apakšfonda "CBL Eastern European Bond Fund - USD" nosaukums uz “CBL Eastern European Bond Fund”, un apvienošanas rezultātā izveidotais fonds emitēs divu klašu ieguldījumu apliecības: R Acc USD un R Acc EUR (hedged). Apakšfonda ”CBL Eastern European Bond Fund - EUR” (ISIN LV0000400174) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc EUR (hedged) klases ieguldījumu apliecībām un apakšfonda “CBL Eastern European Bond Fund - USD” (ISIN LV0000400125) ieguldījumu apliecības tiks apmainītas uz “CBL Eastern European Bond Fund” R Acc USD klases ieguldījumu apliecībām.

Ar pilnu paziņojuma ieguldītājiem tekstu par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu var iepazīties pārvaldītāja interneta mājas lapā: www.cblam.lv/lv/investment-funds/bond/eastern-european-usd sadaļā “Dokumenti”.

"CBL Asset Management" IPAS ir AS “Citadele banka" grupas uzņēmums. "CBL Asset Management" IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Mon, 14 Mar 2016 09:18:00 +0200
<![CDATA[Par ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” likvidācijas gaitu]]> Kā iepriekš tika ziņots, “Citadele Baltic Real Estate fund - II” (Fonds) likvidācijas termiņš, ieguldītājiem balsojot, tika noteikts 2016. gada 16. februāris. Šobrīd ir pilnībā pabeigta pārdošana un saņemta nauda par visiem Fonda nekustamā īpašuma objektiem, izņemot tirdzniecības centru Lietuvā. Šim vienam atlikušajam Fonda nekustamajam īpašumam ir atrasts pircējs un panākta vienošanās par tā cenu, kā arī tiek veiktas pēdējās darbības līguma parakstīšanai un naudas saņemšanai. Tiklīdz tiks saņemta nauda par šo īpašumu, tā nekavējoties tiks veiks likvidācijas kvotas aprēķins un likvidācijas gala rezultātā iegūtie naudas līdzekļi likumā noteiktajā apjomā tiks izmaksāti ieguldītājiem atbilstoši to ieguldījumu apliecību skaitam.

Informācija par Fonda likvidācijas pabeigšanu un naudas līdzekļu izmaksas ieguldītājiem termiņiem tiks publicēts mājas lapās: www.citadele.lv un www.cblam.lv, kā arī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tuvāko nedēļu laikā.

]]>
Tue, 16 Feb 2016 09:34:00 +0200
<![CDATA[Par ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” zemes gabalu izsoli]]> Šī gada 23. un 24. novembrī SIA “Colliers International Advisors ” rīkos “CBL Asset Management” IPAS pārvaldītā ieguldījuma fonda “Citadele Baltic Real Estate fund - II” mantā ietilpstošu zemes gabalu izsoli. Plašāka informācija par nekustamajiem īpašumiem un to izsoli ir pieejama www.e-auction.lv.

]]>
Wed, 21 Oct 2015 09:42:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS padomes sastāvā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2015. gada 30. septembrī stājās spēkā AS „Citadele banka” padomes lēmums par izmaiņām Sabiedrība padomē.

Sabiedrības padome ir ievēlēta šādā sastāvā: padomes priekšsēdētājs Juris Jākobsons, padomes priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Ivanovs un padomes locekļi Aldis Paegle un Peter Meier. Juris Jākobsons, Vladimirs Ivanovs un Aldis Paegle jau iepriekš ir strādājuši padomes sastāvā, savukārt Peter Meier ir ievēlēts pirmo reizi.

Peter Meier ir Cīrihes Lietišķo zinātņu universitātes (ZHAW), Vadības un jurisprudences skolas Aktīvu pārvaldīšanas centra vadītājs, F vecākais lektors finansēs un investīciju pārvaldībā. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze aktīvu pārvadīšanas jomā Šveices finanšu institūcijās, un viņš ir vairāku Šveices aktīvu pārvaldīšanas kompāniju un pensiju fondu padomes loceklis.

]]>
Fri, 09 Oct 2015 09:48:00 +0300
<![CDATA[CBL Asset Management investīciju portfeļa pārskati turpmāk būs pieejami Citadele internetbankā]]> Datu aizsardzības nodrošināšanai un klientu ērtībai, sākot ar 14.09.2015., investīciju portfeļa ikmēneša pārskati IPAS „CBL Asset Management” klientiem tiks nosūtīti Citadele internetbankā.

IPAS „CBL Asset Management” sagatavotie ikmēneša pārskati būs pieejami atsevišķa PDF dokumenta veidā internetbankas sadaļā „Atskaites”.

Gadījumā, ja klients vēlēsies ikmēneša pārskatu saņemt citādā veidā, lūdzam par to informēt CBL Asset Management, iesniedzot rīkojumu Citadele internetbankā.

]]>
Mon, 14 Sep 2015 09:50:00 +0300
<![CDATA[Citadeles grupas peļņa pirmajā pusgadā sasniedz 14,9 miljonus eiro; banka sākusi investīciju gadu]]> Šī gada pirmajā pusgadā Citadeles grupas peļņa sasniedza 14,9 miljonus eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2014. gada pirmajā pusgadā. „Līdz ar privāto investoru ienākšanu bankas akcionāru struktūrā, Citadele ir sākusi jaunu attīstības posmu. Šis gads iezīmēsies ar investīcijām bankas attīstībā,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

„Šis Citadelei ir investīciju gads. Mēs jau aktīvi strādājam pie bankas ilgtermiņa stratēģijas ieviešanas, lai sniegtu klientiem mūsdienīgus, viņu vajadzībām piemērotus un viegli saprotamus finanšu produktus un pakalpojumus,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

“Citadeles jaunā akcionāru struktūra, kuru veido Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un starptautisku investoru grupa, kuru pārstāv ASV investīciju kompānija "Ripplewood Advisors LLC", iezīmē jaunu attīstības posmu Citadeles vēsturē. Akcionāru un bankas vadības vīzija ir attīstīt Citadeli par vadošo banku attiecībā uz kvalitāti un piedāvāto produktu daudzveidību Latvijā un vēlāk arī Baltijā.

Citadeles padomes locekļiem ir plašas zināšanas un pieredze dažādās uzņēmējdarbības jomās, kā rezultātā no ikviena no viņiem varam gūt jaunas prasmes un zināšanas, lai straujāk attīstītu bankas pakalpojumus mūsu klientu ērtībai.

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas iedzīvotājiem jau sākām piedāvāt divus šajā tirgū nebijušus produktus: mobilajā aplikācijā integrētu internetbankas autorizācijas ierīci MobileScan, kā arī maksājumu karti ar e-talona funkciju, ko var izmantot arī kā elektronisko biļeti Rīgas sabiedriskajā transportā. Banka Citadele ir pirmā Baltijā, kas piedāvā šādus risinājumus. Mūsu mērķis ir apvienot bankas akcionāru un padomes locekļu zināšanas un pieredzi ar mūsu darbinieku aizrautību un profesionalitāti, lai Latvijas un visas Baltijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegtu jaunas iespējas,” saka G. Beļavskis.

2015. gada 30. jūnija dati liecina, ka Citadeles grupas aktīvi ir 2,8 miljardi eiro. Kredītportfelis veido vairāk nekā miljardu eiro. Noguldījumu portfelis sasniedz 2,4 miljardus eiro. Pateicoties privāto akcionāru ienākšanai bankas īpašnieku struktūrā, pusgada laikā Citadeles grupas kapitāla un rezervju apjoms kopumā ir audzis par 15%, sasniedzot 203 miljonus eiro.

]]>
Tue, 01 Sep 2015 09:51:00 +0300
<![CDATA[Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS „CBL Asset Management” izveido jaunu ieguldījumu fondu]]> Bankas Citadele meitas uzņēmums Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „CBL Asset Management” ir reģistrējis jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu “Baltic commercial real estate fund”. Fonda mērķis ir piedāvāt investoriem stabilu atdevi ar konservatīvu stratēģiju, veicot ieguldījumus komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijas valstīs.

Fonda galvenais mērķis ir stabilas naudas plūsmas nodrošināšana, mazāku uzsvaru liekot uz potenciālo īpašumu vērtības pieaugumu no iespējamām tirgus izmaiņām. Galvenie investīciju segmenti būs biroji un mazumtirdzniecības platības. Galvenie kritēriji īpašumu izvēlē būs īpašumu augsta likviditāte dažādos tirgus apstākļos un īpašuma konkurētspēja, nodrošinot to veiksmīgu darbību ilgtermiņā.

IPAS „CBL Asset Management” Nekustamo īpašumu projektu daļas vadītājs Andris Reņģītis: „Pie pašreizējām zemajām procentu likmēm Eiropā ir vērojama augoša interese no institucionālo investoru puses pēc alternatīviem ieguldījumu veidiem, tostarp investīcijām nekustamajā īpašumā, it īpaši komerciālajos naudas plūsmas objektos.” Saskaņā ar aģentūras „Prequin” datiem 2014. gada laikā 25 lielākie Eiropā bāzētie publiskie pensiju fondi nekustamo īpašumu investīcijām ir atvēlējuši 14% no kopējiem aktīviem. IPAS „CBL Asset Management” vērtē, ka Baltijas valstīs šis apjoms ir apmēram 2%, no kurām lielākās investīcijas ir Igaunijā.

„Pašlaik kvalitatīva komerciālā nekustamā īpašuma atdeve Baltijā ir ap 7.0-7.5% gadā. Mēs paredzam, ka, pielietojot konservatīvu investīciju un kreditēšanas politiku, kapitāla atdeve varētu pārsniegt 12%”, tā Andris Reņģītis.

Investīcijas īpašumu iegādei no ieguldītājiem tiks piesaistītas pakāpeniski, fondam iegādājoties investīciju stratēģijai atbilstošus, pievilcīgus nekustamā īpašuma objektus. Fonda pirmā emisija būs 20 miljoni eiro ar papildu emisijām atkarībā no tirgus apstākļiem un ieguldītāju intereses. IPAS „CBL Asset Management” sagaida, ka fonda īpašumu vērtība, iekļaujot aizņemtos līdzekļus, varētu būt robežās no 40 līdz 80 miljoniem eiro atkarībā no emisiju skaita.

Alternatīvais ieguldījumu fonds ir reģistrēts Latvijā, un tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem, direktīvām un regulām par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. Fonda darbību pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

IPAS „CBL Asset Management” ir bankas Citadele meitas uzņēmums. Tā darbojas aktīvu pārvaldīšanas jomā kopš 2002. gada un sniedz ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas un fondu pārvaldīšanas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar valsts fondēto pensiju un privāto pensiju plānu pārvaldīšanu.

Uzņēmums ir trešā lielākā aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība Latvijā, tā pārvaldīto aktīvu apjoms pārsniedz 630 miljonus eiro. Uzņēmums pārvalda 15 tā dibinātus ieguldījumu fondus un vairāk nekā 700 klientu individuālos ieguldījumu portfeļus. Uzņēmumā strādā 35 aktīvu pārvaldīšanas nozares profesionāļi.

]]>
Mon, 01 Jun 2015 09:53:00 +0300
<![CDATA[Par „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu izslēgšanu no Ieguldījumu fondu saraksta un uzraudzības statusa piemērošanu]]> Nasdaq Riga valde 2015. gada 19. maijā pieņēma lēmumu, pamatojoties uz „CBL Asset Management” IPAS iesniegumu, izslēgt ieguldījumu fondu „CBL Russian Equity Fund”, „CBL Eastern European Select Equity Fund”, „CBL Baltic Sea Equity Fund”, „CBL Active Strategy Fund - EUR”, „CBL Active Strategy Fund - USD”, „CBL Balanced Strategy Fund - EUR”, „CBL Balanced Strategy Fund – USD”, „CBL Universal Strategy Fund - EUR”, „CBL Universal Strategy Fund - USD”, „CBL Eastern European Bond Fund - EUR”, „CBL Eastern European Bond Fund - USD” un „CBL Global Emerging Markets Bond Fund” ieguldījuma apliecības no Biržas Ieguldījumu fondu saraksta par pēdējo ieguldījumu apliecību kotācijas dienu nosakot 2015.gada 20.maiju.

Ieguldījumu fonda nosaukums    Vērtspapīra ISIN kods
CBL Russian Equity Fund LV0000400190
CBL Eastern European Select Equity Fund LV0000400851
CBL Baltic Sea Equity Fund LV0000400794
CBL Active Strategy Fund - EUR LV0000400414
CBL Active Strategy Fund - USD LV0000400406
CBL Balanced Strategy Fund - EUR LV0000400398   
BL Balanced Strategy Fund – USD LV0000400380
CBL Universal Strategy Fund - EUR LV0000400372
CBL Universal Strategy Fund - USD LV0000400364
CBL Eastern European Bond Fund - EUR LV0000400174
CBL Eastern European Bond Fund - USD    LV0000400125
CBL Global Emerging Markets Bond Fund LV0000400828
]]>
Tue, 19 May 2015 11:16:00 +0300
<![CDATA[Paplašināta IPAS „CBL Asset Management” valde]]> Pilnveidojot AS "Citadele banka" meitas uzņēmuma IPAS „CBL Asset Management” darbību, paplašināts tā valdes sastāvs.

Līdz šim IPAS „CBL Asset Management” valdes sastāvā bija valdes priekšsēdētājs Uldis Upenieks un valdes loceklis Zigurds Vaikulis, savukārt šobrīd valdē ievēlēti vēl divi valdes locekļi – ilggadēji uzņēmuma darbinieki Andris Kotāns un Lolita Sičeva. Attiecīgi sabiedrības valdes sastāvs paplašināts no 2 uz 4 valdes locekļiem.

Zigurds Vaikulis valdes līmenī bija atbildīgs par ieguldījumu fondu un klientu portfeļu, kā arī pensiju 2. un 3. līmeņa pārvaldīšanas procesu. Pēc izmaiņām valdes sastāvā ieguldījumu fondu pārvaldīšana valdes līmenī turpmāk būs Andra Kotāna pārziņā. Lolita Sičeva valdes līmenī būs atbildīga par risku pārvaldības, atbilstības un juridisko jautājumu jomu.

Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. A. Kotāns karjeru finanšu sfērā sāka 2001. gadā kā audita konsultants auditorkompānijā „Ernst & Young”. 2005. gadā viņš sāka darbu IPS "Hansa Fondi", sākotnēji kā finanšu tirgus analītiķis, vēlāk kā fondu pārvaldnieks. 2007. gadā viņš nolēma pievienoties lielākajai vietēji bāzētajai aktīvu pārvaldītāju komandai IPAS „Parex Asset Management” sastāvā. Šo gadu laikā A. Kotāns ir uzkrājis plašu pieredzi dažādu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanā, vienlaikus saglabājot fokusu uz Austrumeiropas un attīstības valstu obligāciju tirgiem. Viņa vadībā vairāki IPAS „CBL Asset Management” pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tajā skaitā, obligāciju fonds „CBL Eastern Europe Bond Fund” ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras „Morningstar” piecu zvaigžņu vērtējumu. A. Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto pensiju 2. un 3. līmeņu plānu investīciju komitejas loceklis. A.Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta „CFA” (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada. Viņš ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā.

Lolita Sičeva Citadeles grupā strādā kopš 2005. gada. Karjeru finanšu sfērā viņa sāka jau 1995. gadā kā projektu vadītāja ieguldījumu fondu un privāto pensiju fondu izveidošanas jomā. 2005. gadā sāka darbu AS "Parex Asset Management" kā Klientu pārraudzības daļas vadītāja, savukārt pēc gada pieņēma izaicinājumu turpināt karjeru dzīvības apdrošināšanas jomā jaunizveidotajā apdrošināšanas sabiedrībā "Parex dzīvība" kā valdes priekšsēdētāja, kur strādāja līdz 2008. gadam. Kopš 2009. gada Lolita Sičeva strādā “Citadele Asset Management” IPAS Operacionālajā daļā – sākotnēji kā daļas vadītāja vietniece, bet kopš 2011. gada kā daļas vadītāja. Lolita Sičeva ir ieguvusi pieredzi finanšu jomā tādos uzņēmumos kā AS „Trasta komercbanka” un IAS „Baltikums Asset Management”. Viņai ir maģistra grāds ekonomikā Latvijas Universitātē.

IPAS „CBL Asset Management” ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs. Sabiedrība piedāvā aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus gan vietējiem, gan arī starptautiskajiem klientiem - privātpersonām, korporatīvajiem klientiem, ieguldījumu fondiem, kā arī pensiju 2. un 3. līmeņa plāniem un apdrošināšanas kompānijām. IPAS “CBL Asset Management” pārstāvniecības darbojas arī Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā. Atsevišķi IPAS “CBL Asset Management” ieguldījumu fondi ir reģistrēti publiskai izplatīšanai Vācijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā.

]]>
Tue, 12 May 2015 11:20:00 +0300
<![CDATA[Par "CBL Asset Management" IPAS pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu nosaukumu maiņu]]> Lai uzsvērtu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu piederību "CBL Asset Management" IPAS no 2015. gada 8. aprīļa ir mainīti uzņēmuma izveidoto ieguldījumu plānu nosaukumi. Ieguldījumu plānu nosaukumi atbilstoši jaunajam uzņēmuma nosaukumam turpmāk būs "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns" un "CBL Universālais ieguldījumu plāns".

Ieguldījumu plānu nosaukuma maiņa neietekmē turpmāko ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanu, jo ieguldījumu plānu stratēģija un ieguldījumu politika paliek nemainīgas. Ieguldītājiem nav jāveic nekādas darbības, kā arī nav jāpiesakās ieguldījumu plānam no jauna.

Ieguldījumu plāna nosaukuma maiņa tiek veikta, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un "CBL Asset Management" IPAS vienošanos. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir saskaņojusi plāna nosaukuma maiņu un reģistrējusi ieguldījumu plānu prospekta grozījumus.

Ar papildus informāciju Jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā: www.cblam.com

]]>
Wed, 22 Apr 2015 11:23:00 +0300