CBL Russian Equity Fund

Duomenys 21.01.2021
Bazinė valiuta USD
Vertė 21,27
Kainos pokytis -1,39%
Fondo aktyvai 3 953 772 USD
ISIN kodas LV0000400190

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
5,51% 9,02% 22,74% 15,91% -8,63% 7,51% 2,31% 16,77% 4,58%