Dokumenti

CBL European Leaders Equity Fund

Informācija par fondu

Fonda ikmēneša pārskats

Fonda pamatdokumenti

Fonda prezentācija
Fonda prospekts
Fonda nolikums
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Uzņēmuma paziņojums, 20.11.2013.

Finanšu pārskati

2022. gada pārskats
2022. pusgada pārskats
2021. gada pārskats
2021. pusgada pārskats
2020. gada pārskats
2020. pusgada pārskats
2019. gada pārskats
2019. pusgada pārskats
2018. gada pārskats
2018. pusgada pārskats
2017. gada pārskats
2016. gada pārskats
2016. pusgada pārskats
2015. gada pārskats
2015. pusgada pārskats
2014. gada pārskats
2014. pusgada pārskats
2013. gada pārskats


2013. gada 20. novembrī tika veikta “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) pārrobežu apvienošana ar IPAS „Citadele Asset Management” izveidoto atvērto ieguldījumu fondu “Citadele Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794). Pēc pievienošanas ieguldījumu fonds “Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008) ir beidzis savu darbību.
2020. gada 1. janvārī tika nomainīts Fonda nosaukums uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tika paplašināts Fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.