CBL Opportunities Funds

Fonda mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, investējot ieguldījumu fondu apliecībās, kas ir reģistrētas galvenokārt Eiropas Savienības, kā ārī OECD dalībvalstīs.

Fonds realizē aktīvu ieguldījumu stratēģiju, investējot pasaules vadošo investīciju pārvaldīšanas kompāniju fondos dažādās finanšu aktīvu klasēs (akcijās, obligācijās u.c.) dažādos pasaules reģionos.

Fonds sevī ietver 3 apakšfondus ar atšķirīgām riska pakāpēm un bāzes valūtām:

CBL Opportunities Funds galvenās priekšrocības

  • Klients izvēlas apakšfondu ar piemērotāko riska pakāpi – pārējo paveiks fonda pārvaldnieki, pielāgojot portfeļu kompozīciju mainīgajiem pasaules finanšu tirgus apstākļiem;
  • Globāls mandāts - risku diversifikācija pa ģeogrāfiskajiem reģioniem un finanšu aktīvu klasēm;
  • Sadarbība ar pasaules vadošajām fondu pārvaldīšanas kompānijām; Neliels sākotnējais investīciju apmērs. Minimālā investīcija ir viena ieguldījumu apliecība. Plašas iespējas dažādu individuālu līdzekļu uzkrāšanas shēmu izveidei.

Fonda pārvaldes nolikums
Fonda prospekts
Saīsinātais fonda prospekts
Strategic Allocation funds Iegādes rīkojums