CBL Russian Equity Fund

 • Diversificēts Krievijas uzņēmumu akciju portfelis
 • Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no akciju cenu kāpuma un dividendēm
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi valstī
 • Bottom-up atsevišķu uzņēmumu akciju atlase, balstoties uz fundamentālo analīzi, neierobežojoties ar tirgus etalona indeksa struktūru

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 16.09.2021
Valūta USD
Vērtība 24,61
Vērtības izmaiņas -0,73%
Fonda aktīvi 4 340 146 USD
ISIN kods LV0000400190

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
22,07% 3,49% 4,28% 9,67% 35,97% 8,09% 12,22% 11,05% 5,28%

Pamatinformācija

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 17/03/2004
 • Valūta: USD
 • Pārvaldīšanas komisija: 2.0% gadā
 • Pirkšanas komisija: Līdz 0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
 • ISIN: kods: LV0000400190
 • Bloomberg kods: PARRUEQ LR

2017. gada 10. jūlijā tika veikta “CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851) pievienošana „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondam “CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190). Pēc pievienošanas ieguldījumu fonds „ CBL Eastern European Select Equity Fund” ir beidzis savu darbību.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju