/ CBL investiciniai fondai / CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)

  CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)


  Duomenys: 31.03.2020.
  Bazinė valiuta: EUR
  Vertė: 17.48
  Kainos pokytis: 0.46%
  Fondo aktyvai: 32 848 132 EUR
  ISIN kodas: LV0000400174

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  -9.24% -9.24% -8.58% -5.21% -2.95% -1.59% 2.77%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinius ir įmonių skolos vertybinius popierius bei įmonių akcijas.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.