/ CBL investiciniai fondai / CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD

  CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD


  Duomenys: 31.03.2020.
  Bazinė valiuta: USD
  Vertė: 24.37
  Kainos pokytis: 0.45%
  Fondo aktyvai: 32 848 132 USD
  ISIN kodas: LV0000400125

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  -8.66% -8.66% -7.37% -2.48% -0.06% 1.15% 5.36%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, esant subalansuotai fondo struktūrai ir fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.