/ CBL investiciniai fondai / CBL European Leaders Equity Fund

  CBL European Leaders Equity Fund


  Duomenys: 31.03.2020.
  Bazinė valiuta: EUR
  Vertė: 37.18
  Kainos pokytis: 1.95%
  Fondo aktyvai: 3 890 336 EUR
  ISIN kodas: LV0000400794

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  -15.75% -15.75% -11.03% -10.39% -7.77% -5.8% 1.61%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, esant subalansuotai fondo struktūrai ir fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.