/ CBL investiciniai fondai / CBL Russian Equity Fund

  CBL Russian Equity Fund


  Duomenys: 31.03.2020.
  Bazinė valiuta: USD
  Vertė: 14.30
  Kainos pokytis: 4.99%
  Fondo aktyvai: 2 703 242 USD
  ISIN kodas: LV0000400190

  Fondo pelningumas bazine valiuta

  Nuo metų pradžios 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai Nuo sukūrimo
  -35.64% -35.64% -29.45% -23.9% -13.7% -5.89% 2.25%

  Duomenys už visą laikotarpį (.CSV)

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį, fondo lėšas investuojant į Rytų Europos šalių valstybinius ir įmonių skolos vertybinius popierius bei įmonių akcijas.

  Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo prieaugį fondo lėšas investuojant į Rusijos Federacijos įmonių akcijas.

  Informacija investuotojams dėl CBL Asset Management IPAS valdomų investicinių fondų „CBL Eastern European Select Equity Fund” ir „CBL Russian Equity Fund” apjungimo

  Pagrindinė informacija investuotojams

  Daugiau informacijos

   


  * pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
  ** vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.

  Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.