/ CBL ieguldījumu fondi / Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds (Lietuva), likvidēts 20.11.2013.

  Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds (Lietuva), likvidēts 20.11.2013.

  līdz
  Izvēlieties periodu:  1M   3M   6M   12M   24M   36M   MAX   YTD
  Fonda ienesīgums: 2.99%***
  Par periodu: 24.08.2004—09.12.2016

  Dati uz: 09.12.2016.
  Valūta: EUR
  Vērtība:   41.62
  Vērtības izmaiņas: -0.64%

  Fonda apjoms: 3 780 808
  ISIN kods: LT0000950008

  Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Baltijas jūras valstu uzņēmumu akcijās. No 27.07.2007 fonda bāzes valūta ir EUR.

  Fonda atskaite
  Menedžera komentāri  Fonda ienesīgums

  3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads * 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
  -0.64% -0.64% -0.64% -0.32% -0.21% 2.99% -0.64%

   Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)  Pa gadiem*

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  37.13% 16.43% 8,25% -55,83% 38,59% 26,87% -22,34% 20,92%


  Fonda noteikumi Prospekta pielikums
    Saīsinātais fonda prospekts

   


  * Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
  ** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
  *** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Fonda ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Fonda ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.

  Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.