/ CBL ieguldījumu fondi / CBL Obligāciju Fondi / — Klase R Acc EUR (hedged)

Klase R Acc EUR (hedged)

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Fonda raksturojums

 • Diversificēts Austrumeiropas valstu valdību un privāto uzņēmumu parāda vērtspapīru portfelis
 • Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no obligāciju cenu kāpuma un kupona maksājumiem
 • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi reģionā
 • Uzsvars uz atsevišķu instrumentu atlasi (bottom-up) un iespēja izvērtēt katru ieguldījuma iespēju

Dokumenti

Fonda ikmēneša pārskats
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Riska un ienesīguma profils

1234567
Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Dati uz: 03.12.2020.
Valūta: EUR
Vērtība: 19.41
Vērtības izmaiņas: 0.21%
Fonda aktīvi: 71 014 433 USD
ISIN kods: LV0000400174

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi Kopš darbības uzsākšanas
0.78% 2.7% 6.12% 1.04% 3.84% 1.25% 3.77%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 10/06/2003
 • Valūta: EUR
 • Pārvaldīšanas komisija: 1.5% gadā
 • Pirkšanas komisija: Līdz 1.0% (0.2%, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
 • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
 • ISIN: kods: LV0000400174
 • Bloomberg kods: PAREUBA LR
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.
Edgars Lao, fondu pārvaldnieks
Edgars Lao, CFA (Fondu pārvaldnieks, 10 gadu pieredze uzņēmumā, 11 gadu pieredze finanšu nozarē, Maģistra grāds ekonomikā)
Edgars Lao CBL Asset Management pievienojās 2007. gadā. Kopš 2011. gada viņš pārvalda starptautiski atzīto CBL Eastern Europe Bond Fund, kam ir piešķirts augstākais Morningstar piecu zvaigžņu reitings, kā arī pārvalda CBL Global Emerging Markets Bond Fund kopš tā izveidošanas 2013. gadā. Edgars 2015. gadā tika iekļauts Citywire “Blazing a trail in bonds: top 10 managers of the year so far” topā. Edgars RTU Rīgas Biznesa skolā ir ieguvis MBA grādu ar atzinību un Banku augstskolā bakalaura grādu finansēs. Edgars Lao ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs.