/ CBL ieguldījumu fondi / CBL Opportunities Funds / CBL Active Strategy Fund - EUR

  CBL Active Strategy Fund - EUR (dati netiek atjaunoti kopš 01.10.2018.)
  2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Active Strategy Fund – EUR” (ISIN LV0000400414) pievienošana „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondam „ CBL Optimal Opportunities Fund – EUR” (ISIN LV0000400398). Pēc pievienošanas apakšfonds „CBL Active Strategy Fund – EUR” ir beidzis savu darbību.

  PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

  Fonda raksturojums

  • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
  • Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie relatīvi augstas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
  • Akciju īpatsvars līdz 100%

  Dokumenti

  Fonda ikmeneša pārskats
  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
  Fonda prospekts

  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (spēkā no 01.10.2018.)
  Fonda prospekts (spēkā no 01.10.2018.)
  Fonda nolikums (spēkā no 01.10.2018.)
  Uzņēmuma paziņojums 02.10.2018.
  Uzņēmuma paziņojums 24.08.2018.

  Riska un ienesīguma profils

  1234567
  Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

  Dati uz: 28.09.2018.
  Valūta: EUR
  Vērtība: 9.18
  Vērtības izmaiņas: 0.33%
  Fonda aktīvi: 313 031 EUR
  ISIN kods: LV0000400414

  Fonda ienesīgums

  Kopš gada sākuma 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi Kopš darbības uzsākšanas
  0.22% 1.21% 2.8% 2.11% 3.68% 3.54% -0.77%

  Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

  • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 20/09/2007
  • Valūta: EUR
  • Pārvaldīšanas komisija: 1.25% gadā
  • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
  • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • ISIN kods: LV0000400414
  • Bloomberg kods: PARASFE LR
  Zigurds Vaikulis
  Zigurds Vaikulis (Valdes loceklis, portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs, 16 gadi kompānijā, 18 gadi industrijā, bakalaura grāds ekonomikā un vadībā)
  Zigurds Vaikulis Citadeles grupā strādā kopš 2000. gada. Kā CBL Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs un valdes loceklis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī par kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija Sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis darbojas CBL Asset Management pārvaldīto pensiju plānu un fondu investīciju komitejās. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.
  Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
  Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
  Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.