/ CBL ieguldījumu fondi / CBL Opportunities Funds / CBL Optimal Opportunities Fund - USD

CBL Optimal Opportunities Fund - USD

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Fonda raksturojums

 • Globāla diversifikācija pa aktīvu klasēm un pa nozarēm
 • Fonda mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā pie vidējas riska pakāpes, veicot investīcijas ieguldījumu fondu apliecībās
 • Akciju mērķa īpatsvars 35-40%

Dokumenti

Fonda ikmeneša pārskats
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Fonda prospekts
Fonda nolikums
Uzņēmuma paziņojums 02.10.2018.
Uzņēmuma paziņojums 24.08.2018.

Riska un ienesīguma profils

1234567
Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Dati uz: 03.12.2020.
Valūta: USD
Vērtība:   11.49
Vērtības izmaiņas: -0.17%
Fonda aktīvi: 243 114 USD
ISIN kods: LV0000400984

Fonda ienesīgums

Kopš gada sākuma 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi Kopš darbības uzsākšanas
6.29% 1.23% 8.6% 7.79% 8.88% - 6.59%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

 • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
 • Turētājbanka: Citadele banka
 • Izveidošanas datums: 01/10/2018
 • Valūta: USD
 • Pārvaldīšanas komisija: 0.95% gadā
 • Pirkšanas komisija: līdz 0.5% (0.2%, iegādājoties Citadele bankā)
 • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
 • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
 • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
 • ISIN kods: LV0000400984
 • Bloomberg kods: CBLOOFU LR
 • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija

 


2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu “CBL Universal Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400364, ”CBL Balanced Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400380 un ”CBL Active Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400406, pievienošana apakšfondam „CBL Optimal Opportunities Fund – USD”, ISIN LV0000400984. Pēc pievienošanas apakšfondi “CBL Universal Strategy Fund – USD”, CBL Balanced Strategy Fund – USD” un ”CBL Active Strategy Fund – USD” ir beiguši savu darbību.

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Universal Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/lv/investment-funds/opportunities-funds/universal-strategy-usd

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Balanced Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/lv/investment-funds/opportunities-funds/balanced-strategy-usd

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Active Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/lv/investment-funds/opportunities-funds/active-strategy-usd
Zigurds Vaikulis
Zigurds Vaikulis (Valdes loceklis, portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs, 16 gadi kompānijā, 18 gadi industrijā, bakalaura grāds ekonomikā un vadībā)
Zigurds Vaikulis Citadeles grupā strādā kopš 2000. gada. Kā CBL Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs un valdes loceklis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī par kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija Sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis darbojas CBL Asset Management pārvaldīto pensiju plānu un fondu investīciju komitejās. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.