/ Jaunumi

  Jaunumi

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012           RSS

  23.12.2014
  “Citadele Asset Management” jaunajā gadā ieies ar jaunu nosaukumu

  23.12.2014
  Paziņojums Citadele Aktīvais pensiju plāns un Citadele Universālais pensiju plāns dalībniekiem par valsts fondēto shēmas līdzekļu pārvaldīšanā ietverto mārketinga pakalpojumu deleģēšanu

  10.11.2014
  Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Citadele pensiju plāns Blūzs” pievienošanas pabeigšanu

  09.10.2014
  Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna pievienošanu

  24.09.2014
  Paziņojums par fondu apvienošanas pabeigšanu

  18.08.2014
  Komentārs par jaundibināto kompānijas IPAS "Citadele Asset Management" fondu: "Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund"

  15.08.2014
  Informācija ieguldītājiem

  05.08.2014
  Par izmaiņām "Citadele Asset Management" IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

  01.08.2014
  Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS padomes sastāvā un veiktajiem grozījumiem pārvaldāmo ieguldījumu fondu prospektos un nolikumos

  25.07.2014
  Paziņojums par ieguldījumu fonda „Citadele Russian Equity Fund” ieguldījumu risku paaugstināšanos saistībā ar ASV noteiktajām un ES plānotajām sankcijām pret Krievijas Federāciju

  16.07.2014
  Paziņojums par pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pievienošanu

  30.04.2014
  Par “Citadele Asset Management” IPAS klientu apkalpošanas kārtību 2014. gada maija svētkos

  31.03.2014
  Banka Citadele 2013. gadā divkāršo peļņu, sasniedzot 15,2 miljoni eiro; Citadeles grupas peļņa pērn – 13,7 miljoni eiro

  07.02.2014
  Citadele Asset Management ir pārņēmusi GE Money Asset Management pensiju 2. līmeņa plānu pārvaldīšanu

  20.01.2014
  Paziņojums par izmaiņām Citadele Asset Management pakalpojumu cenrādī

  10.01.2014
  Citadele Asset Management pirmā Latvijā saņem licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai