/ Jaunumi

  Par izmaiņām "Citadele Asset Management" IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

  31.10.2012.

  2012.gada 19.oktobrī „Citadele Asset Management” IPAS un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra parakstīja vienošanos saskaņā ar kuru tika veiktas izmaiņas valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "Citadele Aktīvais pensiju plāns" un "Citadele Universālais pensiju plāns" prospektos, kā arī pagarināts valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas termiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.

  Saskaņā ar veiktajām izmaiņām tika mainīta informācija par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "Citadele Aktīvais pensiju plāns" un "Citadele Universālais pensiju plāns" valdes sastāvu.

  Grozījumi valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu " Citadele Aktīvais pensiju plāns" un " Citadele Universālais pensiju plāns" prospektos stājas spēkā ar 2012.gada 19.oktobrī.  

  Ieguldījumu plānu prospekti ir pieejami Interneta mājas lapā (www.manapensija.lv) un "Citadele Asset Management" IPAS mājas lapā www.citadele.lv sākot no 2012.gada 31.oktobra.