/ Jaunumi

  Par izmaiņām Citadele Asset Management IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu prospektos

  23.04.2012.

  2012.gada 16.aprīlī Citadele Asset Management IPAS un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra parakstīja vienošanos, saskaņā ar kuru tika veiktas izmaiņas valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ”Citadele Aktīvais pensiju plāns” un ”Citadele Universālais pensiju plāns” prospektos. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām:

  tika mainīta informācija par Līdzekļu pārvaldītāja padomes sastāvu.

  Grozījumi valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ”Citadele Aktīvais pensiju plāns” un ”Citadele Universālais pensiju plāns” prospektos stājās spēkā ar 2012.gada 16.aprīli.

  Ieguldījumu plānu prospekti ir pieejami Interneta mājas lapā (www.manapensija.lv) un Citadele Asset Management IPAS mājas lapā www.citadeleam.lv sākot no 2012.gada 23.aprīli.