/ Jaunumi

  Informācija ieguldītājiem par atvērtā ieguldījumu fonda „GE Money Eastern Europe Equity Fund” un atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

  31.10.2013.

  IPAS „Citadele Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPS "GE Money Asset Management" izveidotā ieguldījumu fonda „GE Money Eastern Europe Equity Fund”, ISIN LV0000400216 (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes pievienošana IPAS „Citadele Asset Management” izveidotajam ieguldījumu fondam “Citadele Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Iegūstošais fonds).

  2013. gada 28. oktobrī ir beidzis pastāvēt Pievienojamais fonds. Līdz ar to Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija 2.867190.

  Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, sākot ar 2013. gada 31. oktobri.

  Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „Citadele Asset Management” mājas lapā: www.citadeleam.lv vai arī IPAS „Citadele Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

  Ar cieņu,
  Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība
  IPAS „Citadele Asset Management”