/ Jaunumi

    „Paziņojums par slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” likvidācijas uzsākšanu

    19.08.2013.

    ”Citadele Asset Management” IPAS (Sabiedrība), paziņo, ka šī gada 16. jūlijā „Citadele Baltic Real Estate Fund II” (Fonds) ieguldītāju pilnsapulce pieņēma lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu. Pamatojoties uz Fonda prospektu, Fonda likvidatora funkcijas veiks pati Sabiedrība.

    Sabiedrība informē, ka kreditoru prasījumi pret Fondu iesniedzami Sabiedrībai 3 (trīs) mēnešu laikā, no šī paziņojuma publicēšanas brīža, proti, līdz 2013. gada 19. novembrim. Kreditora prasījumi ir jāiesniedz Sabiedrībai, nosūtot tos ierakstītā pasta sūtījumā uz Sabiedrības adresi Republikas laukumā 2a, Rīga, LV – 1010, vai iesniedzot tos Sabiedrībā personīgi, ar atzīmi par saņemšanu.”