/ Jaunumi

    Par slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” likvidāciju

    17.07.2013.

    „Citadele Asset Management” IPAS paziņo, ka 2013. gada 16. jūlijā tika sasaukta slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic Real Estate Fund II” ieguldītāju pilnsapulce, kuras darba kārtībā bija jautājuma izskatīšana par Fonda likvidācijas uzsākšanu. Pilnsapulcē ar ieguldītāju, kas pārstāv vairāk kā trīs ceturtdaļas no kopumā pārstāvētās fonda vērtības, balsīm ir pieņemts lēmums likvidēt slēgto ieguldījumu fondu „Citadele Baltic Real Estate Fund II”. Lēmums stāsies spēkā 2013. gada 17. augustā, ja līdz 2013. gada 17. augustam nebūs saņemti motivēti iebildumi no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas puses par lēmuma neatbilstību likumam vai Komisijas noteikumiem.