/ Jaunumi

  Nodibināts jauns atvērto ieguldījumu fonds "Citadele Global Emerging Markets Bond Fund''

  13.06.2013.

  Informējam, ka  2013. gada 23. maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir  nolēmusi reģistrēt ''Citadele Asset Management'' IPAS nodibināto atvērto ieguldījumu fondu "Citadele Global Emerging Markets Bond Fund'', un  Latvijas Centrālais depozitārijs 2013.gada 6. jūnijā ir iegrāmatojis atvērtā ieguldījumu fonda "Citadele Global Emerging Markets Bond Fund'' ieguldījumu apliecību emisiju. Fonda sākotnējās izplatīšanas periods ilgs no 2013.gada 17. līdz 21.jūnijam.

  Vērtspapīru veids – ieguldījumu apliecības
  Emisijas valūta – EUR
  Ieguldījumu apliecību sākotnējā vērtība: 10 EUR
  Emisijas apjoms – neierobežots
  Vērtspapīra ISIN kods – LV0000400828

  Ieguldītāji var pieteikties uz neierobežotu daudzumu Fonda ieguldījumu apliecību. Minimālā iegādes summa ir 1 (vienas) Fonda ieguldījumu apliecības cena. Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs Latvijā - AS “Citadele banka”, adrese - Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, tālr. (+371) 67010555.

  Ar Fonda prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un Fonda pārvaldes nolikumu var saņemt pie Izplatītāja vai ar tiem var iepazīties Interneta mājas lapā www.citadeleam.lv

  Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

  Fonda prospekts

  Fonda pārvaldes nolikums