/ Jaunumi

    Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos

    30.08.2019.

    Sakarā ar izmaiņām fondu pārvaldnieku sastāvā ir veikti grozījumi „CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu "CBL Baltic Sea Equity Fund" un „CBL Russian Equity Fund” prospektos.

    Grozījumi CBL Asset Management pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2019. gada 29. augustā un ir pieejami mājaslapā internetā www.cblam.lv.