/ Jaunumi

    Par ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ raksturlielumu maiņu

    23.12.2019.

    „CBL Asset Management“ IPAS paziņo, ka ir veikti grozījumi ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ (Fonds) pamatdokumentos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Fonda nosaukums tiks mainīts uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tiks paplašināts Fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.

    Ar atjaunoto ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Jūs varat iepazīties “CBL Asset Management” IPAS mājas lapā: www.cblam.lv vai arī “CBL Asset Management” IPAS galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.