/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis

Pensiju sistēmas 2. līmenis

Uztici savus pensiju līdzekļus profesionāliem kapitāla pārvaldītājiem – IPAS „CBL Asset Management”! Mūsu pārvaldītāju komandai ir liela pieredze un lieliski investīciju rezultāti fondu un pensiju plānu pārvaldīšanā Latvijas un ārvalstu finanšu tirgos. Mēs darām to, ko protam vislabāk – pārvaldām Tavu nākotnes pensiju ilgtermiņā.

CBL Asset Management ieguldījumu plāni

CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns
Mērķis: ilgtermiņa kapitāla pieaugums, portfeļa veidošanas un vērtspapīru atlases procesā īpašu uzmanību pievēršot vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Ieguldījumu stratēģijas orientācija uz ilgtspējīgas attīstības līderiem tiek realizēta ar mērķi radīt pozitīvu pienesumu pasaules ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus saglabājot investīciju atdeves potenciālu ieguldījumu plāna dalībniekiem.

CBL dzīves cikla plāns Millennials
Mērķis: Ilgtermiņa kapitāla pieaugums, izmantojot tā saucamo dzīves cikla ieguldīšanas principu, kura galvenā iezīme ir kapitāla vērtspapīru īpatsvara automātiska samazināšanās, tuvojoties Plāna mērķa ieguldītāju pensionēšanās vecumam.

CBL Universālais ieguldījumu plāns
Mērķis: pēc iespējas lielāka aktīvu atdeve ar konservatīvu ieguldījumu politiku - veicot globāla mēroga investīcijas obligācijās, termiņnoguldījumos un citos fiksēta ienesīguma instrumentos.

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns
Mērķis: ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos.

Atceries: jo tuvāk ir pensijas vecums, jo piesardzīgākiem vajadzētu būt ieguldījumiem, piemēram, izvēloties nevis aktīvu, bet konservatīvu ieguldījumu plānu.

Pieteikties 2. pensiju līmenim