/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis / CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Plāna raksturojums

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums aktīvas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 50% no plāna aktīviem ieguldot akcijās, to fondos, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos.
  • Plāna ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādās valūtās un valstīs, tādējādi paaugstinot ieguldījumu drošību un aizsardzību pret vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas aktīvu klases, valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Plāna prospekts

Pieteikties 2. pensiju līmenim


Riska un ienesīguma profils

1234567
Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 4. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 5% un 10%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Dati uz: 26.11.2020.
Valūta: EUR
Vērtība:   2.9860584
Vērtības izmaiņas: -0.05%
Fonda aktīvi: 439 477 201 EUR

Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads* 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
1.94% 6.96% 2.66% 6.61% 2.91% 4.23% 2.1%

 Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

 

 


* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
*** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Plāna ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Plāna ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.
  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 07/01/2003
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.51% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.59% gadā
Zigurds Vaikulis
Zigurds Vaikulis (Valdes loceklis, portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs, 16 gadi kompānijā, 18 gadi industrijā, bakalaura grāds ekonomikā un vadībā)
Zigurds Vaikulis Citadeles grupā strādā kopš 2000. gada. Kā CBL Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs un valdes loceklis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī par kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija Sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis darbojas CBL Asset Management pārvaldīto pensiju plānu un fondu investīciju komitejās. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.