/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis / Pieteikties 2. pensiju līmenim

Pieteikties 2 .pensiju līmenim

Pieteikties kādam no Citadele piedāvātajiem ieguldījumu plāniem var, aizpildot iesniegumu un iesniedzot to VSAA filiāle vai latvija.lv.

Pieteikties www.latvija.lv

Ja klients vēl nav valsts fondētās pensiju shēmas dalībnieks, tad vienlaicīgi ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli, tiek reģistrēts 2. līmeņa pensiju sistēmā.

Vai var mainīt līdzekļu pārvaldītājus un ieguldījumu plānus?

Likumdošana paredz iespēju mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu vienu reizi gadā, bet viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu – divas reizes gadā.