/ Pensiju plāni / Pensiju sistēmas 2. līmenis / Ieguldījumu plāns Daugava

Ieguldījumu plāns Daugava

PārskatsRezultātiPamatinformācijaKomandaDokumenti

Plāna raksturojums

  • Plāna mērķis ir panākt dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus fiksēta ienākuma finanšu aktīvos – valsts un korporatīvajās parādzīmēs, obligācijās, obligāciju fondos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
  • Riska pārvaldīšanas nolūkos ieguldījumi tiek diversificēti pa dažādām fiksēta ienākuma instrumentu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Plāna prospekts

Pieteikties 2. pensiju līmenim


Riska un ienesīguma profils

1234567
Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 2. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 0.5% un 2%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Dati uz: 03.12.2020.
Valūta: EUR
Vērtība:   2.5064428
Vērtības izmaiņas: -0.01%
Fonda aktīvi: 34 155 665 EUR

Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads* 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
- - - - - 1.98% -

 Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Dati atspoguļoti no Plāna pārņemšanas pabeigšanas brīža un vēsturiskie dati pieejami www.manapensija.lv.

 

 


* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
*** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Plāna ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Plāna ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.
  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management (līdzekļu pārvaldnieks no 31.10.2020.)
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 19/11/2002
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.60% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.25% gadā
Zigurds Vaikulis
Zigurds Vaikulis (Valdes loceklis, portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs, 16 gadi kompānijā, 18 gadi industrijā, bakalaura grāds ekonomikā un vadībā)
Zigurds Vaikulis Citadeles grupā strādā kopš 2000. gada. Kā CBL Asset Management Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs un valdes loceklis ir atbildīgs par klientu portfeļu un fondu pārvaldnieku komandas darbu, kā arī par kopējās investīciju stratēģijas izstrādi, saskaņā ar kuru tiek vadīta globālā aktīvu alokācija Sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju fondos un klientu portfeļos. Zigurds Vaikulis darbojas CBL Asset Management pārvaldīto pensiju plānu un fondu investīciju komitejās. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un vadībā Latvijas Universitātē.
Andris Kotāns, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Andris Kotāns, CFA (Valdes loceklis, fondu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 11 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Andris Kotāns Citadeles grupā strādā kopš 2007. gada. Viņa vadībā vairāki CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir sasnieguši un turpina saņemt augstākās raudzes starptautisku atzinību, tai skaitā obligāciju fonds CBL Eastern Europe Bond Fund ir novērtēts ar augstāko iespējamo aģentūras Morningstar piecu zvaigžņu vērtējumu. Andris Kotāns darbojas arī kā Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. pensiju plānu investīciju komitejas loceklis. Andris Kotāns ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs kopš 2007. gada un ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā.
Artis Mežis
Artis Mežis (portfeļu pārvaldnieks, uzņēmumā un finanšu nozarē kopš 2012. gada, PgDip finansēs)
Artis Mežis Citadeles grupā sāka strādāt kā risku analītiķis, vēlāk darbojās kā akciju analītiķis, pēc laika pievienojoties CBL AM obligāciju fondu komandai kā analītiķis, kuras pārvaldītie fondi ir ieguvuši starptautisku atzinību (Morningstar, Lipper). Kopš 2020.gada, Artis ir iesaistīts pensiju plānu pārvaldē, kur starp Arta galvenajiem uzdevumiem ir iespējamo ieguldījumu meklēšana un izvērtēšana Eiropas un ASV, kā arī attīstības valstu tirgos. Artis ir ieguvis Daremas Universitātes (Lielbritānija) Finanšu PgDip.