Ieguldījumu plāns Venta

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums sabalansētas ieguldījumu politikas rezultātā - veicot globāla mēroga investīcijas fiksēta ienesīguma instrumentos, kā arī līdz 25% no plāna aktīviem ieguldot akcijās un akciju fondos.
  • Plāna ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādās valūtās un valstīs, tādējādi paaugstinot ieguldījumu drošību un aizsardzību pret vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas aktīvu klases, valūtas, vai valsts vērtspapīros.

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

Dati uz 16.09.2021
Valūta EUR
Vērtība 2,4731588
Vērtības izmaiņas 0,07%
Fonda aktīvi 28 392 634 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
4,63% -0,06% 2,35% 4,55% - - - - 7,12%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management (līdzekļu pārvaldnieks no 31.10.2020.)
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 12/09/2003
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.48% gadā
  • Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0.62% gadā

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim