/ Investīciju portfeļi

Investīciju portfeļi

PakalpojumsInvestīciju processKomandaCenrādisDokumenti

Pieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:

  • klienta riska toleranci un investēšanas mērķus;
  • vēlamo portfeļa atdevi;
  • plānoto investīciju termiņu.

Investīciju portfeļa priekšrocības:

  • Individualizēta investīciju portfeļa izveide un profesionāla pārvaldīšana
  • Riska sadalījums starp dažādiem finanšu aktīvu veidiem: zema un paaugstināta riska obligācijām, akcijām un alternatīvajiem aktīviem
  • Investīciju portfeļa struktūras taktiska pielāgošana atbilstoši CBL Asset Management viedoklim par finanšu tirgu perspektīvām
  • Izdevīgāks un ērtāks nodokļu regulējums nekā patstāvīgiem ieguldījumiem
  • Augsta likviditāte – vajadzības gadījumā līdzekļi pieejami īsā laika periodā
  • Potenciāli zemākas darījumu izmaksas nekā brokeru pakalpojumiem
  • Investīciju portfelis atrodas ārpus bankas bilances un nav pakļauts ar to saistītajiem bankas riskiem

1. CBL Asset Management speciālisti uzklausa klienta vēlmes un mērķus, nosaka klienta riska toleranci un apspriež piemērotas investīciju iespējas.

2. Investīciju speciālisti izstrādāta klientam individuāli piemērotu investīciju portfeļa struktūru.

3. Aktīvus izvietoto atbilstoši saskaņotajai portfeļa struktūrai.

4. Portfelis un tajā iekļautie vērtspapīri tiek pastāvīgi uzraudzīti un izvērtētas alternatīvas ieguldījumu iespējas.

5. Saskaņā ar CBL Asset Management investīciju stratēģiju un tirgus situāciju, investīciju speciālisti veic taktiskas izmaiņas portfeļa struktūrā.

6. Klients saņem regulāras portfeļa atskaites, kā arī var sekot tam līdzi internetbankā.

Iļja Lūsis (Klientu portfeļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 10 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, profesionāls maģistra grāds uzņēmējdarbības vadība, profesionāls maģistra grāds ekonomikā)
Iļja Lūsis Citadeles grupā strādā kopš 2007.gada. Viņa vadībā realizēti nozīmīgi finanšu līdzekļu piesaistes darījumi un starpbanku sadarbības projekti. 2009. gadā Iļja pievienojās CBL Asset Management komandai, kā investīciju konsultants, kopš 2011. gada darbojas, kā klientu portfeļu pārvaldnieks, un kopš 2013. gada vada Klientu portfeļu pārvaldīšanas nodaļu. Iļja Lūsis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (EMBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā, kā arī profesionālo maģistra grādu ekonomikā Banku Augstskolā.
Ivo Ailis, CFA (Portfeļu pārvaldnieks, 4 gadu pieredze uzņēmumā, 11 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds finansēs)
Ivo Ailis CBL Asset Management komandai pievienojās 2014. gadā un ir atbildīgs par CBL Asset Management klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanu. Ivo ir ieguvis maģistra grādu finansēs Stokholmas Ekonomikas augstskolā un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Tāpat Ivo ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs.
Reinis Gerasimovs, CFA (Portfeļu pārvaldnieks, 7 gadu pieredze uzņēmumā, 7 gadu pieredze finanšu nozarē, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā)
Reinis Gerasimovs CBL Asset Management komandai pievienojās 2011. gadā un ir atbildīgs par CBL Asset Management klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanu. Reinis ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Tāpat Reinis ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs.

Pārvaldītāja attiecībā un klienta investīciju portfeli piemērojamās komisijas atlīdzības, maksas u.tml.: Tarifs/Apjoms
Investīciju portfeļa pārvaldīšana 1.00% gadā
Investīciju portfeļa daļas pārvaldīšana, kas ieguldīta CBL Asset Management IPAS pārvaldītajos fondos 0.05% gadā
Investīciju portfeļa pārvaldīšanas maksa investīciju portfelim, kura apjoms mazāks par 10 000 EUR* 120 EUR* gadā
Maksa par aktīvu sākotnējo izvietošanu 0% - 1%**
Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50 EUR
Minimālais investīciju portfeļa pārvaldīšanas apjoms 100 000 EUR*

 


* vai ekvivalents citā valūtā.
** atkarībā no portfeļa apjoma un riska profila.

Ar detalizētāku un plašāku tiesību aktos pieprasīto ex ante informāciju par tā investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām un saistītajiem izdevumiem Klients tiks iepazīstināts personalizētā veidā, saņemot investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu pirms līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu noslēgšanas vai grozījumu tajā veikšanas.

Vispārējie investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumi

Spēkā esošie

Iepriekšējās versijas