/ Personas datu apstrāde un aizsardzība

    Personas datu apstrāde un aizsardzība

    Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

    IPAS „CBL Asset Management” privātuma aizsardzības noteikumi

    Biežāk uzdotie jautājumi