Jaunumi | CBL Asset Management http://www.cblam.lv/lv/ Jaunumi. lv <![CDATA[“CBL Baltic Sea Equity Fund” mainīja savu nosaukumu uz “CBL European Leaders Equity Fund”]]> Sākot ar 2020. gada 1. janvāri “CBL Baltic Sea Equity Fund” mainīja savu nosaukumu uz “CBL European Leaders Equity Fund”. Līdz ar fonda nosaukumu tiek mainīts arī fonda ieguldījumu reģions, kas turpmāk iekļaus visas Eiropas valstis. Papildus, tiek tālāk pilnveidots un sistematizēts arī pats akciju atlases process.

Ar tā vienkāršo un saprotamo koncepciju, Fonds ir piemērots jebkuram ieguldītājam, kas vēlās gūt ilgtermiņa ienākumus eiro valūtā ar vidēju un ilgāku ieguldījumu termiņu. Laikā, kad bezriska ieguldījumu virziens eiro valūtā vairs nespēj piedāvāt pozitīvu ilgtermiņa atdevi, ieguldījumi akcijās iegūst arvien augstāku aktualitāti. Fonda pamatuzdevums ir sniegt ieguldītājiem augstāku ilgtermiņa rezultātus, ieguldot līdzekļus tieši šobrīd aktuālos virzienos, tos atlasot no plaša akciju klāsta.

Līdz ar minētajām izmaiņām tiek samazināta arī komisija par fonda pārvaldīšanu no 2.0% līdz 1.4% gadā. Visi jauninājumi ļaus pārvaldniekiem pieņemt elastīgākus investīciju lēmumus, paaugstināt fonda diversifikāciju, rezultātā piedāvājot investoriem labāku ilgtermiņa rezultātu.

]]>
Tue, 07 Jan 2020 12:18:00 +0200
<![CDATA[Par ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ raksturlielumu maiņu]]> „CBL Asset Management“ IPAS paziņo, ka ir veikti grozījumi ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ (Fonds) pamatdokumentos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Fonda nosaukums tiks mainīts uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tiks paplašināts Fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.

Ar atjaunoto ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Jūs varat iepazīties “CBL Asset Management” IPAS mājas lapā: www.cblam.lv vai arī “CBL Asset Management” IPAS galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

]]>
Mon, 23 Dec 2019 17:24:00 +0200
<![CDATA[Paziņojums par grozījumiem Darījumu izpildes politikā]]> Ar šo informējam, ka esam veikuši grozījumus “CBL Asset Management” IPAS “Darījumu izpildes politikā”. Tas nepieciešams saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES (MiFID II) un Regulas (ES) 2017/565 prasībām attiecībā uz darījumu labākā rezultāta nodrošināšanu un sniegtā ieguldījumu pakalpojuma kvalitātes uzraudzīšanu.

Ar jauno dokumenta versiju aicinām iepazīties tīmekļa vietnē www.cblam.lv/lv/portfolios/protection-investors-interests.

Gadījumā, ja nepiekrītat grozījumiem, Jūs varat par to rakstveidā (t.sk. ievietojot atbilstošu rīkojumu internetbankā) informēt CBL Asset Management septiņu darba dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas. Šādā gadījumā, ievērojot likuma prasības, Jums sniegtais investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums mums būs jāpārtrauc.

Ja iepriekš minētajā termiņā nebūsim saņēmuši no Jums iebildumus, tad tiks uzskatīts, ka politikas grozījumiem esat piekritis.

Ar cieņu,
Jūsu CBL Asset Management

]]>
Fri, 01 Nov 2019 14:32:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu prospektos]]> Sakarā ar izmaiņām fondu pārvaldnieku sastāvā ir veikti grozījumi „CBL Asset Management” IPAS pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu "CBL Baltic Sea Equity Fund" un „CBL Russian Equity Fund” prospektos.

Grozījumi CBL Asset Management pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektos stājas spēkā 2019. gada 29. augustā un ir pieejami mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Fri, 30 Aug 2019 12:59:00 +0300
<![CDATA[Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” paraksta ANO atbalstītu deklarāciju par Atbildīgu investīciju principu ievērošanu]]> Bankas Citadele meitas uzņēmums un pensiju pārvaldītājs

“CBL Asset Management” ir pievienojies ANO atbalstītai deklarācijai par Atbildīgu investīciju principu ievērošanu. Tādējādi “CBL Asset Management” kļūst par pirmo Latvijā bāzēto pensiju pārvaldes kompāniju, kas ir pievienojusies šai organizācijai un darbosies atbilstoši Atbildīgu investīciju principiem. Tas nozīmē, ka investīciju izvērtējumā “CBL Asset Management” turpmāk pastiprināti ietvers vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības faktorus.

“Pensijas fondos uzkrātie līdzekļi ir vieni no lielākajiem aktīviem globālajā ekonomikā. Tas, kur un kā šie līdzekļi tiek ieguldīti, būtiski ietekmē to, kāda uzņēmējdarbība pasaulē attīstās un kādas sekas atstāj gan apkārtējā vidē, gan sabiedrībā. Līdz ar šīs deklarācijas parakstīšanu mēs pievienojamies Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītai investoru iniciatīvai “Principles for Responsible Investment”, kas ir pasaulē vadošā organizācija investoriem, kas īsteno un veicina atbildīgu investīciju praksi,” saka “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

“Tālu pagātnē ir laiki, kad, izvērtējot, vai uzņēmums ir kreditējams un vai tajā var ieguldīt, tika ņemti vērā tikai finanšu rezultāti un prognozes. Turpinot pilnveidot mūsu aktīvu pārvaldības procesus, redzam, ka arvien svarīgāk ir arī vērtēt, vai uzņēmums ir ilgtspējīgs ne tikai finanšu faktoros, bet arī attiecībā pret vidi, apkārtējo sabiedrību un paša uzņēmuma pārvaldību. Pasaules piemēri un pētījumi apliecina plašāku ilgtspējas aspektu tiešu ietekmi uz finanšu rezultātiem un attiecīgi ieguldījumu vērtību,” uzsver Kārlis Purgailis.

Organizācijas “Principles for Responsible Investment” (PRI) izpilddirektore Fiona Reinolde (Fiona Reynolds): "Esam priecīgi uzņemt mūsu organizācijā "CBL Asset Management". Pievienojoties "Principles for Responsible Investment", "CBL Asset Management" demonstrē vadošo lomu Latvijas tirgū attiecībā uz apņemšanos izvērtēt vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības faktorus, veicot investīcijas. Mēs priecāsimies sadarboties."

Parakstot šo deklarāciju, “CBL Asset Management” apņemas ievērot sešus atbildīgu investīciju principus, kas paredz, ka turpmāk kompānija, izvērtējot un pieņemot lēmumu, kuros uzņēmumos investēt, pastiprināti analizēs arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktorus, kā arī veicinās šādu praksi industrijā.

“Ieguldījumu izvērtēšana, ietverot ESG faktorus, ir kā drošības spilvens nākotnei, jo tiek plašāk izvērtēti ar uzņēmuma darbību saistītie riski. Tiek pastiprināti izvērtēta uzņēmumu nefinanšu informācija, kā piemēram, vai uzņēmums varētu apdraudēt vidi, vai pietiekami novērtē klimatu pārmaiņu risku, vai adekvāti attiecas pret darbiniekiem, vai uzņēmumam ir neatkarīga padome u.c. Tiek apskatīti arī daudzi citi vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības faktori atbilstoši katras kompānijas darbības specifikai,” skaidro “CBL Asset Management” finanšu tirgus analītiķe un ilgtspējīgu ieguldījumu eksperteEvija Tambaka.

Kā ziņots, “CBL Asset Management” šī gada maijā izveidoja arī Latvijā pirmo pensiju plānu “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns”, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Jaunajam pensiju plānam var pieteikties portālā pensija.lv, Latvija.lv, kā arī VSAA nodaļās.

]]>
Tue, 18 Jun 2019 16:58:00 +0300
<![CDATA[Pirmo reizi Latvijā izveidots pensiju plāns, kas investē ilgtspējīgākajos uzņēmumos savā nozarē]]> Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Asset Management” izveidojis Latvijā pirmo pensiju plānu, kura pensiju uzkrājumi tiek investēti tādos uzņēmumos, kas ir ilgtspējīgas darbības līderi savā nozarē. Tādējādi Latvijā ir radīts pirmais uz atbildīgām investīcijām balstīts pensiju plāns.

Jaunais pensiju plāns “CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir publicēts arī portālā manapensija.lv, un no šīs nedēļas ikviens tam var pieteikties.

Šis pensiju plāns no citiem atšķiras ar tā ieguldījumu stratēģiju. Izvērtējot, vai ieguldīt pensiju uzkrājuma kapitāla daļu kādu uzņēmumu aktīvos, “CBL Asset Management” ieguldījumu eksperti analizē ne tikai šo uzņēmumu finanšu rezultātus, bet arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības jeb ilgtspējas aspektus, kā piemēram, kāda ir uzņēmuma vides politika, vai uzņēmums pietiekami novērtē klimatu pārmaiņu risku, vai atbildīgi attiecas pret darbiniekiem un vietējo kopienu u.c.

“Ikdienā esam pieraduši domāt par vides saudzēšanu, iegādājoties produktus, kas ražoti no videi draudzīgiem materiāliem vai kas netiek testēti uz dzīvniekiem. Bet par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumiem (angļu val. sustainable finance) līdz šim Latvijā ir runāts reti. Tagad par pasaules ilgtspējīgu attīstību varam rūpēties, arī izvēloties pensiju plānu, kura aktīvi tiek ieguldīti pret vidi, dabas resursiem un sabiedrību atbildīgos uzņēmumos,” skaidro “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

“Arī no ienesīguma viedokļa arvien svarīgāk ir vērtēt, vai uzņēmums, kurā plānojam investēt, ir ilgtspējīgs. Pasaules piemēri un pētījumi apliecina ilgtspējas aspektu tiešu ietekmi uz uzņēmumu finanšu rezultātiem un attiecīgi ieguldījumu vērtību. Varam apskatīt pavisam vienkāršu piemēru - nepievēršot pietiekamu uzmanību vides riskiem, uzņēmums var izraisīt vietēja līmeņa vides katastrofu, kas negatīvi ietekmēs šī uzņēmuma akciju cenu un līdz ar to arī pensiju sistēmas dalībnieka uzkrājumu. Ieguldot uzņēmumos, kas pastiprināti pievērš uzmanību savu aktivitāšu ilgtspējai, varam ievērojami samazināt riskus,” saka K. Purgailis, piebilstot, ka “tagad, izvēloties pensiju plānu, arī katrs no mums var ietekmēt, kādos uzņēmumos nonāk mūsu uzkrātie līdzekļi”.

“CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns” ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – maksimālais ieguldījumu īpatsvars akcijās ir līdz 75% no aktīviem. Līdz ar to tas ir piemērotāks cilvēkiem vecumā līdz 40 gadiem.

Šim pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam iespējams pieteikties valsts portālā Latvija.lv, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas centros. Plašāku informāciju par jauno ieguldījumu plānu var iegūt interneta mājas lapā pensija.lv.

Pensiju 2. līmenis katram Latvijas iedzīvotājam ir valsts fondēts - valsts katru mēnesi no iedzīvotāja bruto algas (jeb algas pirms nodokļu nomaksas) 6% novirza pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Šo pensiju uzkrājumu pārvalda katra iedzīvotāja izvēlēts pensiju pārvaldnieks, ieguldot pensijas kapitālu finanšu tirgos, lai to palielinātu. Pensiju 2. līmenis veido papildu uzkrājumu pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai.

]]>
Tue, 14 May 2019 10:41:00 +0300
<![CDATA[Informācija par BREXIT procesa ietekmi]]> Pamatojoties uz Eiropas vērtspapīru tirgus iestādes (European Securities and Markets Authority - ESMA) publikāciju www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit, “CBL Asset Management” IPAS, izvērtējot iespējamās izmaiņas saistībā ar BREXIT procesu, Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības, secināja, ka būtiska ietekme uz ieguldītāju un ieguldījumiem šobrīd nav saskatāma. “CBL Asset Management” IPAS turpinās sekot notikumu gaitai un informēs klientus par turpmākām iespējamām izmaiņām.

]]>
Fri, 01 Feb 2019 12:00:00 +0200
<![CDATA[Noslēgusies “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu reorganizācija]]> Šī gada 1. oktobrī ir noslēgusies “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu reorganizācija un nosaukumu maiņa.

Reorganizācijas rezultātā:

 • "CBL Active Strategy Fund – EUR" 1 daļa tiks apmainīta pret 0,857142875 "CBL Optimal Opportunities Fund - EUR" daļām
 • "CBL Universal Strategy Fund – USD" 1 daļa tiks apmainīta pret 1,145000000 "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" daļām
 • "CBL Balanced Strategy Fund – USD" 1 daļa tiks apmainīta pret 0,982000000 "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" daļām
 • "CBL Active Strategy Fund – USD" 1 daļa tiks apmainīta pret 0,864000000 "CBL Optimal Opportunities Fund - USD" daļām

Sākot ar šī gada 4. oktobri, ieguldītāji varēs uzsākt “CBL Opportunities Funds” apakšfondu ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu.

Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot privātbanķierim, uz informatīvo tālruni 67 010 810 vai rakstot uz e-pastu asset@cbl.lv.

]]>
Tue, 02 Oct 2018 17:28:00 +0300
<![CDATA[Informācija par izmaiņām “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos”]]> Saistībā ar Eiropas Kopienas tiesību aktu prasībām attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un personu datu aizsardzību IPAS “CBL Asset Management” veicis izmaiņas “Vispārējos investīciju portfeļa pārvaldīšanas noteikumos”.

Jaunie noteikumi būs spēkā no šī gada 1. novembra. Noteikumu iepriekšējā un jaunā versija ir pieejama šeit: www.cblam.lv/lv/portfolios

Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot privātbanķierim, uz informatīvo tālruni 67 010 810 vai rakstot uz e-pastu asset@cbl.lv.

]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:30:00 +0300
<![CDATA[IPAS “CBL Asset Management” pārvaldītajiem fondiem pazemina komisijas maksas un uzlabo piedāvājumu]]> Lai ieguldītāju interesēs padarītu fondu pārvaldi efektīvāku potenciālās atdeves ziņā un lētāku izmaksu ziņā, IPAS “CBL Asset Management” reorganizēs “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondus.

Sākot ar šī gada 1. oktobri, apakšfondu pārvaldīšanas komisijas maksas pazemināsies par 0,05 līdz 0,15 procenta punktiem gadā - gan jaunajiem, gan arī esošajiem fondu ieguldītājiem, tostarp tiem, kas izmanto uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.

Fonda “CBL Strategic Allocation Funds” reorganizācijas rezultātā mainīsies arī fonda nosaukums uz “CBL Opportunities Funds”, un no sešiem apakšfondiem tiks izveidoti trīs:  

 • “CBL Balanced Strategy Fund-EUR” pārdēvēsim par  “CBL Optimal Opportunities Fund-EUR” un tam pievienosim apakšfondu “CBL Active Strategy Fund-EUR”;
 • esošais apakšfonds “CBL Universal Strategy Fund-EUR” iegūs jaunu nosaukumu “CBL Prudent Opportunities Fund-EUR”;
 • izveidosim jaunu USD valūtas apakšfondu “CBL Optimal Opportunities Fund-USD” un tam pievienosim apakšfondus: “CBL Active Strategy Fund-USD”, “CBL Balanced Strategy Fund-USD” un “CBL Universal Strategy Fund-USD”.

Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot privātbanķierim, uz informatīvo tālruni 67 010 810 vai rakstot uz e-pastu asset@cbl.lv.

Pamatinformācija par jaunajiem apakšfondiem pieejama šeit:

EUR valūtas apakšfondi:

USD valūtas apakšfonds:

Oficiālā informācija par “CBL Asset Management” apakšfondu apvienošanu ir pieejama šeit.

Par “CBL Asset Management”

Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS “CBL Asset Management” ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām finanšu aktīvu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā ar investīciju portfeļu pārvaldīšanu nodarbojas jau kopš 2002. gada. Savukārt kopš 2003. gada kā viena no pirmajām Latvijā sāka pārvaldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus. “CBL Asset Management” strādā lielākā pārvaldnieku komanda Latvijā, kas regulāri analizē finanšu un kapitāla tirgus, makroekonomikas tendences un veic ieguldījumus gan vērienīgos starptautiskos un vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī dažādu valstu obligācijās.

]]>
Fri, 24 Aug 2018 17:28:00 +0300
<![CDATA[Paziņojums par grozījumiem Darījumu izpildes politikā]]> Ar šo informējam, ka, ņemot vērā Direktīvas 2014/65/ES (MiFID II) un Regulas (ES) 2017/565 prasības, ir veikti atbilstoši grozījumi CBL Asset Management IPAS “Darījumu izpildes politikā”. Jaunā dokumenta versija pieejama tīmekļa vietnē www.cblam.lv/lv/portfolios/protection-investors-interests/. Klientam, kas saņem investīciju portfeļa pārvaldes pakalpojumu, ir tiesības nepiekrist iepriekš minētajiem grozījumiem, par to rakstveidā informējot CBL Asset Management IPAS 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš šī paziņojuma publicēšanas – tomēr šādā gadījumā attiecīgā pakalpojuma sniegšana atbilstoši likuma prasībām būs jāpārtrauc. Visos pārējos gadījumos politikas grozījumi būs uzskatāmi par akceptētiem un piemērojamiem.

Ar cieņu,
CBL Asset Management IPAS

]]>
Tue, 24 Apr 2018 17:23:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” prospektā un vairāku klašu ieguldījumu apliecību izlaišanu]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” (Fonds) pamatdokumentos, kas stāsies spēkā 01.1.2018. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Fonds turpmāk izlaidīs vairāku klašu ieguldījumu apliecības.

Pēc izmaiņām:

 • šobrīd emitētajām Fonda ieguldījumu apliecībām ar ISIN kodu: LV0000400828, tiks mainīts nosaukums uz: Klase R Acc EUR (hedged).
 • sākot ar 02.01.2018. publiskā apgrozībā tiks laista jauna ieguldījumu apliecību Klase R Acc USD.

Kopumā, pēc nepieciešamības, Fondam būs iespēja papildus izveidot vēl 2 ieguldījumu apliecību Klases ar nosaukumiem: I Acc USD un I Acc EUR (hedged).

Pārvaldot Fondu ar vairāku Klašu ieguldījumu apliecībām Sabiedrība nodrošinās, ka tiek ievēroti sekojoši principi: Vienota ieguldījumu politika (Common investment objective), Nepārklāšanās /neizplatīšanās (Non-contagion), Informācijas atklātums (Pre-determination) un Caurspīdīgums (Transparency). Līdz ar to Fonda vairāku klašu ieguldījumu apliecību emisija neatstās ietekmi uz esošajiem Fonda ieguldītājiem.

Ar atjaunoto ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Jūs varat iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

]]>
Fri, 29 Dec 2017 17:15:00 +0200
<![CDATA[Par „CBL Asset Management” IPAS valdes priekšsēdētāja iecelšanu]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka 2017. gada 8. septembrī stājās spēkā Sabiedrības padomes lēmums par Kārļa Purgaiļa iecelšanu par „CBL Asset Management” IPAS valdes priekšsēdētāju.

Kārlim Purgailim ir 17 gadu darba pieredze finanšu nozarē un viņš ir pildījis ar resursu pārvaldību un finanšu tirgiem saistītus pienākumus vairākās Latvijas komercbankās. Karjeru finanšu sfērā K. Purgailis sāka 2000. gadā kā finanšu analītiķis AS "Parex banka". 2007. gadā viņš sāka darbu VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kur vadīja tirgus operāciju un vēlāk aktīvu pārvaldīšanas struktūrvienības, kā arī bija klientu aktīvu portfeļu un 2. līmeņa pensiju plānu pārvaldnieks. Laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam un no 2012. līdz 2014. gadam K.Purgailis vadīja resursu pārvaldības struktūrvienības AS "Latvijas pasta banka" un AS "GE Money Bank". No 2014. gada līdz 2015. gadam K.Purgailis strādāja AS "SEB banka", atbildot par ieguldījumu un uzkrājumu produktu attīstību. 2015. gadā viņš pievienojās AS "Citadele banka", kur līdz šim brīdim pildīja Resursu pārvaldības daļas vadītāja pienākumus. K.Purgailis ir ieguvis maģistra un bakalaura grādus vadību zinībās Latvijas Universitātē.

Bez valdes priekšsēdētāja Kārļa Purgaiļa „CBL Asset Management” IPAS valdē ietilpst līdzšinējie valdes locekļi Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns un Lolita Sičeva.

]]>
Fri, 08 Sep 2017 17:16:00 +0300
<![CDATA[Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanas pabeigšanu]]> IPAS „CBL Asset Management” informē, ka ir pabeigta IPAS „CBL Asset Management” ieguldījumu fondu “CBL Eastern European Select Equity Fund”, ISIN LV0000400851 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un “CBL Russian Equity Fund”, ISIN LV0000400190 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2017. gada 10. jūlijā ir beidzis pastāvēt Pievienojamais fonds bez likvidācijas. Līdz ar to Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām bija 0.657702.

Ieguldītāji var brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām kopš 2017. gada 13. jūlija.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju Ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā.

Ar cieņu,
Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība IPAS „CBL Asset Management”

]]>
Mon, 10 Jul 2017 16:56:00 +0300
<![CDATA[Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanu]]> Ņemot vērā attīstības tendences Austrumeiropas reģiona finanšu tirgos (tajā skaitā Polijā, Turcijā un Krievijā), „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir veikusi ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” turpmākās attīstības analīzi un izskatījusi fonda pārvaldes un administrēšanas procesus optimizēšanas iespējas, ar mērķi samazināt kopējos fonda izdevumus. Izvērtējot tādus kritērijus kā fonda deklarētais ieguldītāja profils, investīciju reģions, fonda prospektā noteiktā ieguldījumu politika, fonda apjoms, ieguldītāju struktūra u.c., fonda pārvaldnieki fonda darbības optimizēšanai izteikuši viedokli ierosināt ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” pievienošanu „CBL Russian Equity Fund”.

Ar šo Sabiedrība informē, ka, ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu ierosināt tās izveidotā ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851) (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes apvienošanu ar „CBL Asset Management” IPAS izveidoto ieguldījumu fondu “CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190) (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošanu šā gada 30. maijā.

Informējam, ka minēto ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamā fondu ieguldītāji kļūst par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām;
 • Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt.

I. fondu apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības

Ņemot vērā to, ka abi apvienošanā iesaistītie ieguldījumu fondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Pirms ieguldījumu fondu apvienošanas tiks veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana. Turklāt ir sagaidāms, ka apvienošanas rezultātā tiks samazināti kopējie fonda izdevumi.

Ņemot vērā, ka abi apvienojamie fondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem,  uz fondu  apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim fondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamo un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 • līdz šā gada 30. jūnijam bez maksas pieprasīt Pārvaldes sabiedrībai veikt fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
 • Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana tiks veikta fonda prospektā noteiktajā kārtībā;
 • no Pārvaldes sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto fondu apvienošanu;
 • saņemt apvienošanā iesaistīto fondu turētājbankas - AS „Citadele banka” telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā) tās sniegtā atzinuma kopiju par:
 • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
 • samaksas apmēru naudā par vienu attiecīgā Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību; 
 • ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

II. būtiskākie fondu apvienošanas aspekti

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut fondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka Pievienojamā un Iegūstošā fonda apvienošana notiks šā gada 10. jūlijā un pēc šā datuma Pievienojamais fonds beigs pastāvēt.

Lai nodrošinātu fondu apvienošanu, tiek veiktas sekojošas darbības:

 1. tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda aktīvu novērtēšana;
 2. tiek veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku noskaidrošana;
 3. pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;
 4. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda apmaiņas koeficienta aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai turētājbankai, un saskaņošanai ar Latvijas Centrālajam Depozitārijam (LCD);
 5. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem apvienošanās rezultātā pienākošais Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits;
 6. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības LCD;
 7. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju LCD, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu atbilstoši e) apakšpunktam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no šā gada 1. jūlijā tiks pārtraukta apvienojamo fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 13. jūliju.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem  paredzēto pamatinformāciju, kas palīdz izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski, ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā. Lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar fonda prospektu.

]]>
Wed, 31 May 2017 12:09:00 +0300
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" prospektos un dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 11. aprīlī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Tue, 11 Apr 2017 11:04:00 +0300
<![CDATA[Otro gadu pēc kārtas CBL Asset Management saņem Thomson Reuters Lipper Fund Award]]>

Starptautiskā ieguldījumu fondu pētījumu kompānija Lipper otro gadu pēc kārtas ir atzinusi CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD par labāko fondu 2016. gadā ienesīguma un riska ziņā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā trīs un piecu gadu periodos. CBL Asset Management pārvaldītais fonds, kas iegulda Austrumeiropas reģiona valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros, trīs un piecu gadu periodos ir sasniedzis investīciju atdevi attiecīgi 4.2% un 6.0% vidēji gadā.

CBL Asset Management pārvaldītie fondi ir vairākkārtēji Lipper Fund Awards ieguvēji. Kā minēts, CBL Eastern European Bond Fund saņēma šādu pat balvu pagājušajā gadā par trīs un piecu gadu sniegumu. 2012. gadā CBL Eastern European Bond Fund saņēma Lipper apbalvojumu kā labākais savā kategorijā trīs gadu griezumā. Savukārt 2013. gadā ieguldījumu fonds CBL Russian Equity Fund tika atzīts par labāko Krievijas akciju kategorijā trīs gadu periodā.

“Pagājušais gads izvērtās ļoti sekmīgs Austrumeiropas obligāciju tirgiem, lai gan ne bez svārstīguma un izaicinājumiem - gan reģionāla, gan globāla rakstura,” saka Andris Kotāns, viens no Fonda pārvaldniekiem un CBL Asset Management valdes loceklis. “Mūsu piekoptais investīciju process un efektīvais komandas darbs nodrošināja to, ka šos izaicinājumus pārvarējām itin veiksmīgi. Uzkatu, ka tas apliecina, ka nu jau atkārtoti saņemtie Lipper apbalvojumi sakņojas mūsu sistemātiskajā investīciju procesā un gadu laikā uzkrātajās zināšanās par Austrumeiropas tirgiem,” turpina Andris Kotāns.

Thomson Reuters grupas uzņēmums Lipper ir viens no vadošajiem starptautiskajiem ieguldījumu fondu informācijas, pētījumu un reitingu nodrošinātājiem. Lipper fondu balvas kā izcilības zīmi visā pasaulē atzīst gan fondu pārvaldnieki, gan profesionāli fondu investori. Lipper vērtēšanas metodoloģijā īpašs uzsvars tiek likts uz ienesīguma un riska attiecības noturību, tādējādi izceļot fondus, kas apvieno spēcīgu vērtības pieaugumu ar rūpīgu risku pārvaldību. Balvas piešķiršanai tika izvērtēti visi Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijas fondi, kam ir vismaz trīs gadu snieguma vēsture, kas ir reģistrēti pārdošanai vismaz trīs Eiropas valstīs un kas atbilst ES UCITS direktīvai, kura atvērtajiem ieguldījumu fondiem paredz vienotu likumdošanu Eiropas Savienībā.

Par CBL Asset Management

CBL Asset Management IPAS ir AS Citadele banka grupas uzņēmums. CBL Asset Management IPAS nodrošina valsts fondēto pensiju plānu pārvaldīšanu, sabiedrības dibināto fondu pārvaldīšanu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.

]]>
Fri, 24 Mar 2017 12:26:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi grozījumus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu "CBL AKTĪVAIS ieguldījumu plāns" un "CBL UNIVERSĀLAIS ieguldījumu plāns" dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi dalībniekiem paredzētajā pamatinformācijā stājas spēkā 2017. gada 1. martā un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Thu, 09 Mar 2017 14:46:00 +0200
<![CDATA[Par izmaiņām „CBL Asset Management” IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā]]> „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ir veikusi ikgadējos grozījumus tās pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 17. februārī un ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.cblam.lv.

]]>
Mon, 27 Feb 2017 17:09:00 +0200
<![CDATA[Informācija klientiem par IPAS „CBL Asset Management” pakalpojumu cenrāža izmaiņām no 2017. gada 15. februāra]]> Cienījamie klienti!
Sākot ar 2017. gada 15. februāri stāsies spēkā jaunais individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšanas cenrādis. Izmaiņas cenrādī neietekmēs speciāli piemērojamās komisijas un atlaides, ja tās noteiktas līgumā par investīciju portfeļa pārvaldi.

Ar cieņu,
Jūsu “CBL Asset Management” IPAS

]]>
Fri, 30 Dec 2016 12:07:00 +0200