/ Investīciju portfeļi / Ieguldītāju interešu aizsardzība

Ieguldītāju interešu aizsardzība

2008. gada 1.februārī Latvijā ir pilnā apmērā ieviestas Eiropas Savienības 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID) prasības.

MiFID direktīvas galvenie mērķi ir nodrošināt lielāku ieguldītāju interešu aizsardzību un nevainojamu finanšu instrumentu tirgus darbību. Tāpēc “CBL Asset Management” IPAS savā darbībā ir ieviesusi virkni uzlabojumu ar mērķi nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni un uzlabot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Visiem “CBL Asset Management” IPAS klientiem, ņemot vērā viņa raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, tam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma piemērotības un atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, “CBL Asset Management” IPAS ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klientu labā “CBL Asset Management” IPAS vadās no savas Darijumu izpildes politikas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (Pielikums Nr.1). Klients pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas tiek iepazīstināts ar minēto politiku, un klientam ir jāapliecina sava piekrišana šai politikai. Klientam tiek sniegta arī plaša informācija par “CBL Asset Management” IPAS un par darījumiem ar finanšu instrumentiem un ar tiem saistītajiem riskiem.

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju
Informācija par nodokļiem un nodevām
Informācija par klienta finanšu instrumentu (investīciju) portfeļu pārvaldības pakalpojumu
Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība 
Klientam piešķiramo statusu apraksts
Interešu konfliktu novēršanas politikas apraksts
Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām