CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

  • Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, portfeļa veidošanas un vērtspapīru atlases procesā īpašu uzmanību pievēršot vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti vērtspapīros ar augstāku par vidējo ESG novērtējumu. Ieguldījumu stratēģijas orientācija uz ilgtspējīgas attīstības līderiem tiek realizēta ar mērķi radīt pozitīvu pienesumu pasaules ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus saglabājot investīciju atdeves potenciālu ieguldījumu plāna dalībniekiem
  • Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir aktīva un neparedz ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai tautsaimniecības nozarē. Ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem kapitāla un parāda vērtspapīros, kā arī dažādās valstīs un tautsaimniecības nozarēs

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Rezultāti

За период 14.01.2021
Валюта EUR
Стоимость доли 1,1694635
Изменение стоимости 0,08%
Активы Фонда 6 184 694 EUR

Доходность фонда

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
1,17% 2,72% 4,32% 10,10% 7,50% - - - 9,79%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 13/05/2019
  • Pamatvalūta: EUR
  • Regulators: Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  • Pastāvīgā komisija: 0.50% gadā
  • Mainīgā komisija: netiek piemērota līdz 01.01.2021.

Pieteikties 2. pensiju līmenim

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.