Kontaktai

Rekvizīti

IPAS "CBL Asset Management"
Reģ. nr.: 40003577500
Republikas laukums 2a
Riga, LV-1010
Phone: +371 6 701 0810
asset@cbl.lv

AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konta numurs: LV17PARX0000934251016