CBL Eastern European Bond Fund - R Acc EUR (hedged)

Duomenys 21.01.2021
Bazinė valiuta EUR
Vertė 19,60
Kainos pokytis 0,00%
Fondo aktyvai 72 109 038 USD
ISIN kodas LV0000400174

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
0,41% 0,41% 3,81% 5,09% 0,87% 3,88% 1,54% 3,66% 3,82%