Grupės atlygio politika

Mūsų atlyginimų politika apima tvarumo rizikos aspektus ir, be kitų elementų, apima „Citadele“ grupės etikos kodekso laikymąsi ir užtikrinimą, kad darbuotojų elgesys atitiktų suinteresuotųjų šalių interesus.

Grupė siekia sąžiningos ir pagrįstos atlygio praktikos ir politikos, tarnaujančios tiek Grupei, tiek jos darbuotojams ir prisidedančios prie verslo tvarumo ir gyvybingumo ilguoju laikotarpiu. Atlygio politika, be kitų elementų, apima „Citadele“ grupės etikos kodekso laikymąsi ir užtikrinimą, kad darbuotojų elgesys atitiktų suinteresuotųjų šalių interesus. Valdomo turto portfelio rezultatai nėra vienintelis ar dominuojantis Atlygio politikos elementas, todėl rizika, kad priimant investicinius sprendimus bus nesuderinti individualūs motyvai su galima tvarumo rizika, yra ribota. Be to, kintamoji atlygio dalis atidedama nuo vienerių iki trejų metų pareigybėms, turinčioms reikšmingą poveikį verslo ir portfelio rizikos pobūdžiui, ir tai yra papildoma priemonė, ribojanti pernelyg didelės rizikos prisiėmimą ir į trumpalaikę perspektyvą orientuotą elgesį. Grupė atidžiai seka pokyčius ir reguliariai įtraukia į Atlygio politiką geriausią praktiką ir naujoves tvarių finansų ir aplinkosaugos, socialinės ir valdymo (ASV) srityse.

„Citadele Group“ atlyginimo ataskaita