Naudojimosi taisyklės

AB „Citadele“ bankas neprisiima jokios atsakomybės už galimus nuostolius ar žalą, kuri gali kilti naudojantis šia interneto svetaine arba tuo atveju, jei šioje interneto svetainėje siūlomos paslaugos būtų neprieinamos. Nors šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra paremta patikimais šaltiniais, tačiau privalote patys patikrinti interneto svetainėje esančios informacijos naudingumą. Šioje svetainėje pateikta informacija atitinka jos publikavimo dieną turimą informaciją, ir ši informacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo.

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jos naudojimas nesukuria jokių teisinių santykių tarp šios informacijos naudotojo ir AB „Citadele“ banko. Ši informacija neturi būti traktuojama kaip siūlymas ar rekomendacija įsigyti ar naudoti šioje svetainėje nurodytus produktus ar paslaugas.

AB „Citadele“ bankas neprisiima jokios atsakomybės už kitų interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, turinį.

Autorių teisės

Ši interneto svetainė yra AB „Citadele“ banko nuosavybė. Autorinės teisės į visą šioje interneto svetainėje pateiktą medžiagą priklauso AB „Citadele“ bankui, išskyrus tam tikrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip. Kaip šio tinklalapio vartotojas Jūs galite peržiūrėti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais. Draudžiama kitais tikslais kopijuoti, išsisaugoti ar perdirbti, pritaikyti, perduoti, perleisti ar naudoti turinį ar jo dalis be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Atgaminant šioje svetainėje pateiktą medžiagą privaloma nurodyti šios medžiagos autorių teisių savininką.

Pirmiau nurodytų šios interneto svetainės vartotojams taikomų taisyklių nesilaikymas traktuojamas kaip autorių teisių pažeidimas, užtraukiantis pažeidėjui įstatymų numatytą civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių.

Privatumo politika

Bet kokia informacija, kurią AB „Citadele“ bankui pateikiate naudodamiesi šia interneto svetaine arba elektroniniu paštu, yra laikoma konfidencialia ir prieigą prie šios informacijos turi tik AB „Citadele“ bankas ir šiai įmonių grupei priklausančios bendrovės. Bet kokią iš Jūsų gautą informaciją AB „Citadele“ bankas naudos tik pagal paskirtį.