Investicijų portfeliai

Jūsų turto augimo siekiama taikant tarptautiniu mastu pripažintą investavimo procesą

IPAS „CBL Asset Management“ teikia portfelio administravimo paslaugas teritorijoje ir pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Tarpvalstybinis paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamas neatidarius filialo pagal 2009 m. liepos 13 d. Direktyvos 2009/65/EC reikalavimus dalyvaujant AB „Citadele“ bankui.

Toliau pateikiami dokumentai yra anglų kalba, nes pagal 2009 m. liepos 13 d. Direktyvos 2009/65/EC IPAS „CBL Asset Management“, kaip tarptautinio paslaugų teikėjo, pagrindinė darbo kalba nėra lietuvių.

Klientų aptarnavimas

Patyrę ir aukštos kvalifikacijos „CBL Asset Management“ specialistai formuoja ir profesionaliai valdo individualius investicijų portfelius, atsižvelgdami į:

  • kliento rizikos toleranciją ir investavimo tikslus
  • numatomą portfelio grąžą
  • planuojamą investavimo laikotarpį

Daugiau informacijos

Investavimo procesas

  • „CBL Asset Management“ specialistai išsiaiškina kliento poreikius ir tikslus, įvertina rizikos toleranciją bei aptaria tinkamas investicijas
  • Investicijų specialistai parenka portfelio struktūrą, geriausiai atitinkančią konkrečią kliento situaciją
  • Turtas investuojamas atsižvelgiant į su klientu sutartą portfelio struktūrą
  • Portfelis ir jame esantys vertybiniai popieriai nuolat stebimi, taip pat vertinamos alternatyvios investavimo galimybės
  • Atsižvelgiant į padėtį finansų rinkose ir „CBL Asset Management“ investavimo strategiją, portfelio turto paskirstymas gali būti operatyviai keičiamas
  • Klientas reguliariai gauna portfelio būklės ataskaitas, gali pokyčius stebėti interneto banke

Sandorių mokesčiai

Bendrovė taiko šiuos su kliento investicijų portfeliu susijusius sandorių ir komisinius mokesčius: Įkainis (suma)
Portfelio valdymo mokestis 1,00% per metus (įsk. PVM)
Portfelio valdymo mokestis už turto dalį, investuotą į „CBL Asset Management“ IPAS valdomus fondus 0,05% per metus (įsk. PVM)
Platinimo mokestis 0% - 1%1
Ataskaitų ir išrašų parengimas klientui paprašius 50 EUR
Finansinių priemonių perleidimo tvarkymo mokestis (mokestis už kiekvieną finansinę priemonę) 50 EUR
Portfelio valdymo mokestis, jeigu investicinioportfelio vertė nesiekia 10 000 EUR2 120 EUR2 (per metus)
Mažiausia valdomo investicijų portfelio suma 100 000 EUR2

1 Priklausomai nuo portfelio dydžio ir rizikos pobūdžio.
2 Arba atitinkama suma kita valiuta.

Išsamesnė ir platesnė išankstinė (ex-ante) informacija apie teisės aktais ir norminiais dokumentais numatytus portfelio valdymo mokesčius bus asmeniškai pateikta klientui kartu su investicijų portfelio valdymo pasiūlymu prieš sudarant arba keičiant investicijų portfelio valdymo sutartį.

 

Bendrosios investicinio portfelio valdymo taisyklės

Galiojanti versija (26.12.2022.)

Ankstesnės versijos:

19.05.2022.
30.08.2018.
01.11.2016.

Į jūsų klausimus atsakys

Gerovės valdymo departamento vadovas Ąžuolas Kuklys

Skambinkite +370 5 221 9091 arba rašykite el. laišką