Investiciniai fondai

Populiariausia ir prieinamiausia kapitalo investavimo priemonė. Investiciniuose fonduose kaupiamas daugelio investuotojų kapitalas, todėl investuotojams galima pasiūlyti daugiau įvairių investavimo būdų ir pasitelkti profesionalius fondų valdytojus.

CBL galimybių fondai

Patogus sprendimas tiems, kurie investuodami finansų rinkose žengia pirmuosius žingsnius. Tinka įvairiems investuotojams: ir norintiems skirti didesnes vienkartines sumas, ir reguliariai kaupiantiems santaupas. Investuojant į pirmaujančius pasaulyje investicinius fondus, pasiekiama didelė investicijų diversifikacija. Kapitalas tarp skirtingų turto klasių paskirstomas atsižvelgiant į esamą padėtį rinkoje ir optimaliausias investavimo galimybes

CBL obligacijų fondai

Galimybė pagerinti tikėtiną jūsų portfelio rizikos ir grąžos profilį, pasitelkiant tarptautiniu mastu pripažintas CBL komandos žinias ir patirtį pasaulinėse bei besiformuojančiose Rytų Europos skolos vertybinių popierių rinkose

CBL akcijų fondai

Galimybė gauti naudos iš žymiausių pasaulio bendrovių kapitalo augimo. Aktyvus ir disciplinuotas investavimo procesas, grindžiamas komandiniu darbu, šiuolaikiniais analitiniais metodais ir didele investavimo patirtimi

Kaip investuoti

  • Pateikite prašymą įsigyti fondo vienetus per „Citadele“ internetinį banką, banko skyriuje
  • Pateikite prašymą įsigyti atitinkamą banko finansinę priemonę, jeigu fondo vienetus įsigyjate per kitą banką saugotoją.*
  • Kiekvienas investuotojas gali įsigyti neribotą fondo vienetų skaičių. Mažiausiai galima įsigyti 1 (vieną) fondo vienetą

* Finansinių priemonių sąskaita turi būti atidaryta bet kokioje įstaigoje, kuri yra Latvijos centrinio depozitoriumo (LCD) narė, arba įstaigoje, kuri per tarpbankinius santykius arba korespondentinius santykius su centriniu depozitoriumu gali užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų laikomos ir tvarkomos LCD.